Nieuwbouw Willem Alexanderhof

In het prachtige Julianadorp is Willem Alexanderhof in aanbouw.

In het prachtige Julianadorp is Willem Alexanderhof in aanbouw.

Bekijk een overzicht van de toekomstige bebouwing (jpg). Meer informatie vindt u op het Omgevingsloket.

Kaart van toekomstige bebouwing

Huizen in nieuwbouwwijk

Video

Bekijk hieronder de video 'Willem Alexanderhof: Wonen in Julianadorp'. U kunt ook de video bekijken op Youtube.

Bewonersbrieven

Nieuwsbrieven

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare ruimte in Willem Alexanderhof? Bekijk dan de vragen en antwoorden hieronder. Of stuur een e-mail naar willemalexanderhof@denhelder.nl.

Wanneer vindt onderhoud plaats aan de groentjes in de eerste fase?

De hovenier heeft ondertussen namens de gemeente de groene plantvakken onderhouden. Het beheer van de groene plantvakken wordt door het wijkteam structureel opgepakt.

Wanneer wordt De Brink tussen de eerste en derde fase verder ingericht?

De definitieve inrichting van De Brink tussen de eerste fase en de derde fase van Willem Alexanderhof gebeurt met het woonrijp maken van de derde fase. Dit om te voorkomen dat de definitieve inrichting schade oploopt door de diverse bouwactiviteiten die nog plaatsvinden direct rondom de brink. Woonrijp maken van De Brink is ingepland eind 2022.

Wat is de planning voor het gebied tussen de eerste fase en de ijsbaan en wat gaat hiermee gebeuren?

Dit gebied is onderdeel van bestemmingsplan Julianadorp Oost en is inmiddels vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft aan dat, na het volgen van een ruimtelijke procedure, hier woningen gebouwd mogen worden. Voor meer Informatie hierover kunt ook kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl Binnenkort start de verkoop van de woningen.

Wat gaat er gebeuren met het stuk grond tussen Maximalaan 61 en 99 in de eerste fase?

Dit is nog niet bekend. Leidend is wat het bestemmingsplan momenteel toestaat. Dit bestemmingsplan kunt u inzien op: www.ruimtelijkeplannen.nl Momenteel is het ingezaaid met gras, waardoor het eventueel tijdelijk is te gebruiken als speelveld. De gemeente maait hier echter minimaal. Omwonenden hebben aangegeven zelf af en toe te willen maaien.

Hoe zit het met de hagen in de eerste fase en tweede fase? Mag ik deze vervangen of weghalen? Wie doet het onderhoud aan deze hagen?

De ontwikkelaar is, na aanplant, in de eerste fase 3 jaar verantwoordelijk voor de instandhouding en onderhoud van de hagen. In de tweede fase bent u direct zelf verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van de hagen. De instandhoudings- en zorgplicht is vastgelegd in de koop- en/of leveringsakte van de woning. U mag de hagen en groene erfafscheidingen niet verwijderen. Als de hagen volgroeid zijn dragen ze bij aan het dorpse en de groene uitstraling van de buurt.Verborgen inhoud

Mag ik tijdelijk mijn eigen bouwmaterialen stallen op de openbare weg of in het groen van de gemeente?

Nee, u dient uw bouwmaterialen op uw eigen terrein te (laten) stallen. In verband met de bereikbaarheid, de uitstraling en de aansprakelijkheid indien er iets mee gebeurt. Wij zijn genoodzaakt hier handhavend op te treden, indien zich dit wel voordoet.

Mag ik (tijdelijk) parkeren in de wadi (groene grasborder) van de tweede fase?

Nee, dit is ingericht als groen en als infiltratiegebied voor regenwater. Door parkeren vernielt u het gras en de werking van de wadi. Wij willen u verzoeken uw bezoek hier ook op te wijzen.

Er wordt naar mijn beleving soms te hard gereden in Willem Alexanderhof. Kan de gemeente hier nog iets aan doen?

De maximale snelheid in heel Willem Alexanderhof is 30 km/uur. Bij het ontwerp en de inrichting van de wijk is hiermee zo goed mogelijk rekening gehouden. Desondanks zal het voorkomen dat het verkeer soms sneller rijdt dan de maximaal toegestane snelheid. Wij willen bewoners oproepen om rustig te rijden en rekening te houden met elkaar.

Mag ik de hagen op eigen terrein vervangen voor klimplanten?

Het is niet toegestaan hagen op eigen terrein (die vastgelegd zijn in het hagenplan) te vervangen door klimplanten. In fase 1 hebben enkele kavels toestemming om klimplanten te plaatsen. Dit is vastgelegd in het hagenplan. In fase 2, 3 en 4 is het überhaupt niet toegestaan klimplanten te plaatsen. Dit alles is vastgelegd in het koopcontract van de woning,

Nog vragen?

Heeft u interesse in een woning? Of heeft u een vraag voor de projectontwikkelaar? Kijk dan op www.willemalexanderhof.nl.

Straat in Willem Alexanderhof

 

Straat in Willem Alexanderhof