Honden

Bekijk de uitlaatgebieden op kaart en veelgestelde vragen en antwoorden over hondenpoep.

Uitlaatgebieden

Bekijk de uitlaatgebieden op kaart

Gebieden waar een hond niet mag komen

De volgende plaatsen zijn verboden voor honden:

 • speelweides
 • speelpleinen
 • sportvelden
 • schoolpleinen en hun omgeving
 • pleinen en velden bij buurthuizen
 • monumenten
 • openbare zandbakken

Fietspaden, wandelpaden en wegen

Honden mogen niet loslopen op fietspaden, wandelpaden en wegen binnen de bebouwde kom.

Hondenpoep altijd opruimen

Overal in de gemeente moet de hondenpoep worden opgeruimd. Er zijn wel losloopzones voor honden. Maar ook daar moet nu de poep opgeruimd worden.  Gaat u uw hond uitlaten? Neem dan altijd iets mee om de hondenpoep op te ruimen. Bijvoorbeeld een schepje en een zakje.

Veelgestelde vragen

Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1, zo blijkt uit onderzoek onder het inwonerspanel van de gemeente Den Helder. Sinds hondenbezitters altijd en overal de hondenpoep moeten opruimen, krijgen we regelmatig vragen over wat wel en niet kan en mag. We hebben de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

1. Wat zijn precies de regels rondom hondenpoep?
 • Overal in de gemeente Den Helder moeten baasjes de poep van hun hond opruimen.
 • Zorg ervoor dat u bij het uitlaten van de hond iets bij u heeft om de poep op te ruimen, zoals een schep of zakje.
 • Ruim de poep direct op.
 • Laat uw hond niet uit op een plek zoals een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Honden mogen hier niet komen.
2. Moet ik de poep van mijn hond opruimen?

Ja, in heel Den Helder geldt een opruimplicht. Maak er daarom een gewoonte van om een ruimmiddel bij je te dragen. Als het eenmaal routine is, is honden¬poep opruimen een kleine moeite.

3. Geldt de opruimplicht ook voor de losloopgebieden?

Ja, ook in de losloopgebieden moeten de baasjes de hondenpoep opruimen.

4. Waarom moet ik de hondenpoep opruimen?

We willen allemaal in een schone omgeving wonen. Hondenpoep zorgt voor een vies straatbeeld en vervuilt de openbare ruimte. Daarom moet het worden opgeruimd. Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch, het is in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid. Bijvoorbeeld spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Als zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet worden met de hondenspoelworm.

5. Moet ik de poep opruimen ook als het ver in de bosjes ligt?

Ja

6. Hoe kom ik aan hondenpoepzakjes?

Hondenpoepzakjes kunt u aanschaffen bij de plaatselijke dierenspeciaalzaken. Ook zijn poepzakjes te koop bij de bepaalde supermarkten.

7. Waar kan ik mijn hondenpoepzakjes kwijt?

Zakjes met hondenpoep kunt u kwijt in de openbare afvalbakken. En u kunt u ook de zijklepjes van de ondergrondse afvalbakken gebruiken. Of uw eigen vuilnisbak thuis. Gooi de uitwerpselen niet in de bosjes, in de straatput of in het water.

8. Waar bevinden zich de afvalbakken? Is er een overzicht van?

Zakjes met hondenpoep kunt u kwijt in de openbare afvalbakken. En u kunt u ook de zijklepjes van de ondergrondse afvalbakken gebruiken. Of uw eigen vuilnisbak thuis. Gooi de uitwerpselen niet in de bosjes, in de straatput of in het water.

prullenbakken-denhelder

9. In mijn wijk zijn nog geen ondergrondse afvalbakken.

De gemeente is bezig om in alle wijken ondergrondse afvalbakken te plaatsen waar u de hondenpoepzak in het zijklepje kwijt kan. Het kan zijn dat uw wijk op dit moment nog geen ondergrondse afvalbakken heeft. In de loop van 2020 staan in alle wijken in de gemeente ondergrondse afvalbakken. Tot die tijd kunt u de hondenpoepzakjes in de gewone openbare afvalbakken gooien. Of in uw eigen afvalbak. Daarnaast is er de mogelijkheid om een afvalbak te adopteren. (zie ook bij ‘adopteer een bak’).

10. Verstrekt de gemeente ook hondenpoepzakjes?

De gemeente verstrekt geen hondenpoepzakjes. Wij hebben een paar jaar geleden een pilot gedaan met hondenpoepbakken voorzien van zakjes. Helaas lag er op de veldjes nog steeds veel hondenpoep en waren de zakjes vaak op omdat sommige mensen er hele stapels tegelijk uit te halen, Proef was dus niet geslaagd. Wel zijn er lokale ondernemers, zoals op Willemsoord, die gratis poepzakjes verstrekken. Ook bij de strandopgangen zijn hondenpoepzakjes te vinden.

11. Waarom verstrekt de gemeente geen hondenpoepzakjes?

Het aanschaffen van middelen om de hondenpoep op te ruimen vindt de gemeente een verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf. Hij/zij heeft immers de keus gemaakt om een hond te nemen. Het plaatsen van haltes met poepzakjes bij hondenpoepbakken wordt om deze reden niet gedaan. Bij het verstrekken van poepzakjes in de openbare ruimte is tevens het risico aanwezig dat vandalen de zakjes uit de haltes trekken en op straat gooien, waardoor de omgeving wordt vervuild met zwerfvuil. Ook hebben we in het verleden regelmatig gezien dat hondenbezitters veel hondenpoepzakjes meenemen om de voorraad aan te vullen met het gevolg dat andere mensen mis grijpen.

12. Wat doet de gemeente aan de hondenpoep?

De gemeente wil het voor hondenbezitters zo makkelijk mogelijk maken om hondenpoep op te ruimen. Door het inzetten van (adoptie)afvalbakken, opruimacties en een bewustwordingscampagne. Het is nu aan de hondenbezitter om de hondenpoep op te ruimen. In april 2020 heeft de gemeente een grote schoonmaakactie gehouden en 400 kg hondenpoep opgeruimd met een speciale hondenpoepzuiger. Dit was een eenmalige actie. We vragen hondenbezitters om mee te helpen aan een schoon en hondenpoepvrij Den Helder. In 2020 en in 2021 zullen we op verschillende manieren aandacht besteden aan het hondenpoepbeleid.

13. Hoe worden inwoners geïnformeerd over het hondenpoepbeleid?

Met de campagne ‘Boodschap voor de baasjes: een echte baas ruimt zelf zijn hondenpoep op’ roepen we hondenbezitters op om samen te werken aan een schone gemeente. We zetten de komende periode diverse communicatiemiddelen in om de boodschap onder de aandacht te brengen. Ook hebben we op 25 plekken in Den Helder borden geplaatst met campagneposters.

14. Waarom ruimt de gemeente de hondenpoep niet op?

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun hond. Dus ook voor het opruimen van de hondenpoep. De gemeente maakt het opruimen van de poep makkelijker doordat er op veel plaatsen in de wijk afvalbakken staan zodat de hondenbezitter de poep kwijt kan nadat het is opgeruimd.

15. Kan ik ontheffing of vrijstelling krijgen van de opruimplicht?

Iemand die zich door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden hoeft de uitwerpselen van de hond niet op te ruimen. Het is niet nodig om een ontheffing of vrijstelling aan te vragen.

In andere gevallen moeten uitwerpselen altijd worden opgeruimd. Hiervoor kan ook geen ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is dat zo bepaald.

16. Ik heb een beperking waardoor ik de poep niet kan opruimen. Kan ik ontheffing krijgen?

Er zijn opruimmiddelen te koop waarbij het minder nodig is om te bukken bij het opruimen van de hondenpoep. Mocht dit voor u geen oplossing bieden dan kunnen misschien andere mensen (zoals familieleden/vrienden) u behulpzaam zijn bij opruimen van de hondenpoep van uw hond.

17. Mag de hond in de goot poepen?

Ja, maar ook hier geldt de opruimplicht.

18. Actie poepzakjes van de Koninklijke Hondenbescherming

In deze campagne ontvangen we steun van de Koninklijke Hondenbescherming. Zij hebben houders met poepzakjes beschikbaar gesteld voor een eenmalige actie. We delen ze gratis uit om zo hondenbezitters te attenderen op het hondenpoepbeleid. De hondenpoepzakjeshouders heeft de Koninklijke Hondenbescherming laten ontwikkelen in het kader van haar landelijke bewustwordingscampagne #TjaKarma. In het kader van deze campagne heeft de Hondenbescherming de ludieke bewustwordingsspot ‘Goed Baasje, Goed Karma’ gelanceerd. De bewustwordingsspot gaat over een hondenbezitster die de liefde van haar leven vindt door de drol van haar hond op te ruimen. De boodschap is duidelijk: wie goed doet, goed ontmoet. Dat geldt zeker ook voor hoe we met onze honden omgaan. Zorg goed voor je hond en wees niet laks in het opruimen. Anders loop je misschien zelfs de liefde van je leven mis. Benieuwd? Bekijk de spot.

19. Wat kan ik doen als ik zie dat hondenbezitters de poep niet opruimen?

Als u ziet dat hondenbezitters de poep niet opruimen dan kunt u hen daar in eerste instantie vriendelijk en beleefd op aanspreken en hem of haar erop wijzen dat er in de gemeente een algehele opruimplicht geldt voor hondenpoep. Heeft u toch nog veel overlast van hondenpoep? Geef het door via www.denhelder.nl/melden.

20. Ik mis op mijn uitlaatroute een afvalbak. Wat zijn de mogelijkheden? Kan ik een afvalbak adopteren?

Mist u op de uitlaatroute een afvalbak? Adopteer dan een ‘eigen’ afvalbak. Negentig inwoners en organisaties doen dat al. Zij legen hem regelmatig en houden de omgeving rondom de bak schoon. Helpt u een handje en adopteert u ook een afvalbak? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder. Wij plaatsen dan een afvalbak op een geschikte plek en u ontfermt zich erover.

21. Wat kan ik doen als er plekken in de wijk zijn waar hondenpoep vaak niet worden opgeruimd?

Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

 • Via www.denhelder.nl/melden.
 • Via de app ‘makkelijk melden’.
 • U kunt ook bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente: telefoonnummer 14 0223, maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur.

Het helpt ons om te weten waar we moeten controleren.

22. Wat wordt er gedaan met de meldingen?

Alle meldingen worden verzameld en handhavers krijgen hierdoor een duidelijk beeld waar regelmatig overtredingen plaatsvinden. Ze kunnen hun handhavingsactiviteiten hierop afstemmen.

23. Waar mogen honden niet komen?

Honden mogen niet komen op speelplekken voor kinderen. Dit kunnen ingerichte speelplaatsen zijn met speelattributen maar ook speelweiden en zandbakken.

24. Waar kan ik zien waar mijn hond mag loslopen?

Wilt u weten waar u uw hond mag uitlaten? Bekijk dan de uitlaatgebieden op deze kaart.

25. Mag mijn hond (of paard) loslopen op het strand?

Van 1 mei tot 1 oktober zijn alleen aangelijnde honden toegestaan op het strand tussen 9.00 uur en 19.00 uur.  Paarden zijn in deze periode tussen 9.00 uur en 19.00 uur niet toegestaan op het strand.

26. En hoe zit het met paardenpoep? Moet dat ook meteen opgeruimd worden?

In de wet is bepaald dat de eigenaar/houder van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Er geldt geen algemene opruimplicht voor paardenpoep. Voor paardenmest zijn afspraken met de manegehouders gemaakt over het opruimen. U kunt via de app makkelijk melden of via onze website een melding doen van overlast paardenmest. Dan kunnen wij daar actie op ondernemen.

27. Ik heb last van kattenpoep

Regelmatig wordt aan de gemeente om een oplossing gevraagd. In de wet bepaald dat de eigenaar van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Helaas is er voor dit probleem geen makkelijke oplossing. Het handhaven op kattenpoep/-overlast is heel moeilijk. Een loslopende kat in de openbare ruimte heeft zelden zijn baasje bij zich die hierover aangesproken kan worden. Het probleem met katten is bovendien dat ze zich niet laten tegenhouden door een muur, haag of afrastering. Katten hebben daarmee een ‘territorium’ dat veel verder reikt dan de eigen achtertuin. De meeste overlast (en ergernis) van katten vindt dan ook met name plaats in de tuinen van de buren en niet in de openbare ruimten. Op privéterrein kan de gemeente echter niet handhaven. Heeft u last van andermans katten, dan adviseert de gemeente u om in gesprek te gaan met katteneigenaren, met het verzoek om de katten uit uw tuin te houden.

Tips om katten te weren

 • Voorkom los zand in de tuin zoveel mogelijk. Plaats zoveel mogelijk planten en houd aarde aangestampt. Het wordt hiermee oninteressant voor katten om uw tuin als toilet te gebruiken.
 • Breng op plaatsen waar geen regen valt stof besprenkeld met citroensap of azijn aan.
 • Strooi peper op de plekken waar de katten vaak komen. Het prikkelt de neusgaten en voelt erg onprettig voor de kat. Het kan echter geen schade aanrichten.
 • Leg koffiedrab op plekken waar veel gegraven wordt.
 • Plaats planten in de tuin waar katten niet van houden. Deze planten zijn: wijnruit, boerenwormkruid, afrikaantjes en planten met citroengeur.

Tips voor katteneigenaren

 • Houd uw kat(ten) zo veel mogelijk binnen uw eigen tuin.
 • Plant aantrekkelijke planten voor uw katten: bijvoorbeeld kattenkruid, gamander of schildzaad, steenanjer, vetmuur, sierhaver, zachte lange grassoorten en kattengras.
 • Houd katten aan een kattenriempje in de tuin, zodat ze in uw eigen tuin kunnen rondlopen met bewegingsvrijheid.
28. Wordt er ook gehandhaafd op hondenpoep?

Gemeentelijke handhavers controleren regelmatig, maar de overtreding vindt in een zeer kort tijdsbestek plaats. Achteraf kan niet meer worden opgetreden door het uitschrijven van een boete. De gemeentelijke handhaver moet de overtreding ook feitelijk constateren.

29. Wordt er gehandhaafd op het meedragen van een opruimmiddel?

Ja, met name op 'hotspot'-locaties waar veel meldingen van hondenpoep zijn.

30. Wordt er ook gehandhaafd in natuurgebieden (bijvoorbeeld Mariëndal, strand, Donkere Duinen of duinen)?

In natuurgebieden wordt ook zeker gehandhaafd. Hierbij wordt ook gecontroleerd op de aanlijnplicht en of men niet buiten de paden loopt. Hierbij controleren ook handhavers van Landschap Noord-Holland op het hondenbeleid in natuurgebieden.

31. Waarom plaatst de gemeente niet meer afvalbakken? Bijvoorbeeld op de dijk? Ik moet nu te lang met een poepzakje lopen.

De gemeente is bezig om in alle wijken ondergrondse afvalbakken te plaatsen waar u de hondenpoepzak in het zijklepje kwijt kan. Het kan zijn dat uw wijk op dit moment nog geen ondergrondse afvalbakken heeft. In de loop van 2020 staan in alle wijken in de gemeente ondergrondse afvalbakken. Tot die tijd kunt u de hondenpoepzakjes in de gewone openbare afvalbakken gooien. Of in uw eigen afvalbak. Daarnaast is er de mogelijkheid om een afvalbak te adopteren. (zie ook bij ‘adopteer een bak’). Klik hier voor het overzicht van alle afvalbakken in Den Helder. De dijk is eigendom van het Hoogheemraadschap en niet van de gemeente. Daarom kunnen wij daar geen afvalbakken plaatsen. De gemeente bekijkt waar er nog enkele bakken (bijvoorbeeld onder aan de dijk) kunnen worden bijgeplaatst.

32. Wat kost dat eigenlijk, zo’n openbare afvalbak?

De kosten voor een afvalbak inclusief plaatsing zijn ca. € 1.000,= per stuk. Daarnaast zijn er kosten voor het onderhoud, legen, reinigen en repareren van de bakken, ruim € 500- per bak per jaar. Met het beschikbare budget voorzien we de stad zo optimaal mogelijk van afvalbakken. Maar we hebben helaas niet voldoende geld om overal bakken te plaatsen. Als we meer afvalbakken plaatsen kunnen we andere dingen niet meer doen.

33. Kan ik een bordje ‘verboden voor honden’ krijgen bij mij in de buurt?

We plaatsen zo min mogelijk bordjes bij plaatsen die verboden zijn voor honden. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een speelplaats of groenstrook wordt omringd wordt door bordjes. In principe zijn alle zijn speelplaatsen, sport-, school- en spelterreinen niet toegankelijk voor honden. Twijfelt u of een gebied wel of niet toegankelijk is voor honden? Bekijk dan de kaart met uitlaatgebieden. Dan kunt u zien welke gebieden wel en niet toegankelijk zijn voor honden. De groen aangegeven gebieden zijn losloopgebied en de roze gebieden zijn verboden voor honden.

34. Kan ik een boete krijgen als ik de hondenpoep niet opruim?

Wie de poep van z’n hond niet opruimt, loopt kans op een boete. Dat is ook het geval als je niks bij je hebt om het op te ruimen. De hoogte van de boetes:

 • Hondenpoep niet opruimen: € 140,-
 • Geen opruimmiddel bij de hand: € 95,-

Daarbij komt ook nog € 9,- administratiekosten.

35. Wat is een ‘gele’ hond?

Ziet u weleens een hond met een gele halsband of strik om zijn nek of een geel lint aan zijn riem of tuig? Dat betekent dat dit een hond is die afstand/ruimte nodig heeft van andere honden. Sommige honden hebben meer ruimte nodig dan andere honden. Bijvoorbeeld omdat de hond met een training bezig is. Of de hond heeft problemen met zijn gezondheid of last van trauma’s. Als u een hond met een geel teken ziet, nader dan de hond en zijn/haar eigenaar niet met uw eigen hond. Het gele teken geeft aan dat de hond niet op zijn gemak is als andere honden dichtbij komen. Houd altijd ruime afstand en geef de hond en eigenaar de tijd om u uit de weg te gaan.

36. Aangevallen of gebeten door een hond?

Iedereen moet zich vrij in de openbare ruimte kunnen bewegen en iedereen moet zijn werk kunnen uitoefenen, zonder gebeten of aangevallen te worden door honden. Helaas komen ook in de gemeente Den Helder soms bijtincidenten voor. Dat is een nare ervaring. Inwoners kunnen bij de politie melding of aangifte doen van een aanval of bijtincident. De politie registreert de melding of aangifte en geeft deze, met toestemming van de melder/aangever, door aan de gemeente. De gemeente heeft ook regels opgesteld omtrent bijtincidenten.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag dan via www.denhelder.nl/e-mail.

We staan voor een schone en prettig leefbare gemeente Den Helder. U toch ook? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!