Honden

Bekijk de uitlaatgebieden op kaart en veelgestelde vragen en antwoorden over hondenpoep.

Bekijk de losloop-, verbods-, en aanlijngebieden op de kaart en veelgestelde vragen en antwoorden over hondenpoep.

Kaart

Op de online kaart vindt u de losloop-, verbods-, en aanlijngebieden voor honden.

De kaart bekijken

Gebieden waar een hond niet mag komen

Speelplekken en sportvelden zijn verboden voor honden. 

Fietspaden, wandelpaden en wegen

Honden mogen niet loslopen op fietspaden, wandelpaden en wegen binnen de bebouwde kom. Op wandelpaden die binnen een losloopgebied zijn, mogen honden wel loslopen.

Hondenpoep altijd opruimen

Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1, zo blijkt uit onderzoek onder het inwonerspanel van de gemeente Den Helder.  Overal in de gemeente moet de hondenpoep worden opgeruimd. Gaat u uw hond uitlaten? Neem dan altijd iets mee om de hondenpoep op te ruimen. Bijvoorbeeld een schepje en een zakje.
We staan voor een schone en prettig leefbare gemeente Den Helder. U toch ook? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de regels rondom hondenpoep?
  • Overal in de gemeente Den Helder moeten baasjes de poep van hun hond opruimen.
  • Zorg ervoor dat u bij het uitlaten van de hond iets bij u heeft om de poep op te ruimen, zoals een schep of zakje.
  • Ruim de poep direct op.
  • Laat uw hond niet uit op een plek zoals een speelplaats of sportveld. Honden mogen hier niet komen.
2. Geldt de opruimplicht ook voor de losloopgebieden?

Ja, ook in de losloopgebieden moeten de baasjes de hondenpoep opruimen.

3. Waarom moet ik de hondenpoep opruimen?

We willen allemaal in een schone omgeving wonen. Hondenpoep zorgt voor een vies straatbeeld en vervuilt de openbare ruimte. Daarom moet het worden opgeruimd. Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch, het is in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid. Bijvoorbeeld spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Als zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet worden met de hondenspoelworm.

4. Hoe kom ik aan hondenpoepzakjes?

Hondenpoepzakjes kunt u aanschaffen bij de plaatselijke dierenspeciaalzaken. Ook zijn poepzakjes te koop bij de bepaalde supermarkten.

5. Waar kan ik mijn hondenpoepzakjes kwijt?

Zakjes met hondenpoep kunt u kwijt in de openbare afvalbakken. En u kunt u ook de zijklepjes van de ondergrondse afvalbakken gebruiken. Of uw eigen vuilnisbak thuis. Gooi de uitwerpselen niet in de bosjes, in de straatput of in het water.

6. Waarom ruimt de gemeente de hondenpoep niet op?

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van hun hond. Dus ook voor het opruimen van de hondenpoep. De gemeente maakt het opruimen van de poep makkelijker doordat er bij losloopgebieden afvalbakken staan, zodat de hondenbezitter de poep kwijt kan nadat het is opgeruimd.

7. Kan ik ontheffing of vrijstelling krijgen van de opruimplicht?

Iemand die zich door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden hoeft de uitwerpselen van de hond niet op te ruimen. Het is niet nodig om een ontheffing of vrijstelling aan te vragen.

In andere gevallen moeten uitwerpselen altijd worden opgeruimd. Hiervoor kan ook geen ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is dat zo bepaald.

8. Wat kan ik doen als ik zie dat hondenbezitters de poep niet opruimen?

Als u ziet dat hondenbezitters de poep niet opruimen dan kunt u hen daar in eerste instantie vriendelijk en beleefd op aanspreken en hem of haar erop wijzen dat er in de gemeente een algehele opruimplicht geldt voor hondenpoep. Heeft u toch nog veel overlast van hondenpoep? Geef het door via www.denhelder.nl/melden.

9. Wat kan ik doen als er plekken in de wijk zijn waar hondenpoep vaak niet worden opgeruimd?

Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

  • Via www.denhelder.nl/melden.
  • Via de app ‘makkelijk melden’.
  • U kunt ook bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente: telefoonnummer 14 0223, maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur.

Het helpt ons om te weten waar we moeten controleren.

10. Wat wordt er gedaan met de meldingen?

Alle meldingen worden verzameld en handhavers krijgen hierdoor een duidelijk beeld waar regelmatig overtredingen plaatsvinden. Ze kunnen hun handhavingsactiviteiten hierop afstemmen.

11. Mag mijn hond (of paard) loslopen op het strand?

Van 1 mei tot 1 oktober zijn alleen aangelijnde honden toegestaan op het strand tussen 9.00 uur en 19.00 uur.  Paarden zijn in deze periode tussen 9.00 uur en 19.00 uur niet toegestaan op het strand.

12. En hoe zit het met paardenpoep? Moet dat ook meteen opgeruimd worden?

In de wet is bepaald dat de eigenaar/houder van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Er geldt geen algemene opruimplicht voor paardenpoep. Voor paardenmest zijn afspraken met de manegehouders gemaakt over het opruimen. U kunt via de app makkelijk melden of via onze website een melding doen van overlast paardenmest. Dan kunnen wij daar actie op ondernemen.

13. Wordt er ook gehandhaafd op hondenpoep?

Gemeentelijke handhavers controleren regelmatig, maar de overtreding vindt in een zeer kort tijdsbestek plaats. Achteraf kan niet meer worden opgetreden door het uitschrijven van een boete. De gemeentelijke handhaver moet de overtreding ook feitelijk constateren.

14. Wordt er gehandhaafd op het meedragen van een opruimmiddel?

Ja, met name op 'hotspot'-locaties waar veel meldingen van hondenpoep zijn.

15. Wordt er ook gehandhaafd in natuurgebieden (bijvoorbeeld Mariëndal, strand, Donkere Duinen of duinen)?

In natuurgebieden wordt ook zeker gehandhaafd. Hierbij wordt ook gecontroleerd op de aanlijnplicht en of men niet buiten de paden loopt. Hierbij controleren ook handhavers van Landschap Noord-Holland op het hondenbeleid in natuurgebieden.

16. Kan ik een bordje ‘verboden voor honden’ krijgen bij mij in de buurt?

We plaatsen zo min mogelijk bordjes bij plaatsen die verboden zijn voor honden. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een speelplaats of groenstrook omringd wordt door bordjes. In principe zijn alleen speelplaatsen en sportvelden verboden voor honden. 

17. Wat is een ‘gele’ hond?

Ziet u weleens een hond met een gele halsband of strik om zijn nek of een geel lint aan zijn riem of tuig? Dat betekent dat dit een hond is die afstand/ruimte nodig heeft van andere honden. Sommige honden hebben meer ruimte nodig dan andere honden. Bijvoorbeeld omdat de hond met een training bezig is. Of de hond heeft problemen met zijn gezondheid of last van trauma’s. Als u een hond met een geel teken ziet, nader dan de hond en zijn/haar eigenaar niet met uw eigen hond. Het gele teken geeft aan dat de hond niet op zijn gemak is als andere honden dichtbij komen. Houd altijd ruime afstand en geef de hond en eigenaar de tijd om u uit de weg te gaan.

18. Aangevallen of gebeten door een hond?

Iedereen moet zich vrij in de openbare ruimte kunnen bewegen en iedereen moet zijn werk kunnen uitoefenen, zonder gebeten of aangevallen te worden door honden. Helaas komen ook in de gemeente Den Helder soms bijtincidenten voor. Dat is een nare ervaring. Inwoners kunnen bij de politie melding of aangifte doen van een aanval of bijtincident. De politie registreert de melding of aangifte en geeft deze, met toestemming van de melder/aangever, door aan de gemeente. De gemeente heeft ook regels opgesteld omtrent bijtincidenten.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag dan via www.denhelder.nl/e-mail.