Nieuwbouw Willem Alexanderhof

In het prachtige Julianadorp is Willem Alexanderhof in aanbouw.

In het prachtige Julianadorp is Willem Alexanderhof in aanbouw.

Bekijk een overzicht van de toekomstige bebouwing (jpg). Meer informatie vindt u op het Omgevingsloket.

Kaart van toekomstige bebouwing

Huizen in nieuwbouwwijk

Video

Bekijk hieronder de video 'Willem Alexanderhof: Wonen in Julianadorp'. U kunt ook de video bekijken op Youtube.

Bewonersbrieven

Nieuwsbrieven

Inrichtingstekeningen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare ruimte in Willem Alexanderhof? Bekijk dan de vragen en antwoorden hieronder. Of stuur een e-mail naar willemalexanderhof@denhelder.nl.

Komen er ondergrondse containers in fase vijf?

De ondergrondse containers zijn alleen te gebruiken voor restafval en zijn verdeeld over de verschillende fases in Willem Alexanderhof. Ook deze fase krijgt een ondergrondse container. De meeste containers hebben aan de zijkant een klepje voor eventueel hondenzakjes.

Worden in fase vijf ook speeltoestellen geplaatst?

In deze fase komen geen speeltoestellen. In omliggende fasen bevinden zich meerdere speelplekken.

Wordt De Lange Voorhout autoluw?

De Lange Voorhout wordt een straat verboden voor auto’s.

Komen er tijdelijke parkeerplekken?

Op meerdere plekken in deze fase zullen door de aannemer van de firma Cnossen tijdelijke verharde parkeerplaatsen worden aangelegd.

Hoe worden de grastegels bijgehouden en wie maait deze?

Deze grastegels worden meegenomen in het maaibeleid van de gemeente.

Blijven de bomen bij de ijsbaan staan?

Deze bomen blijven allemaal staan, zij worden een onderdeel van de groene zone.

Waarom 1 speeltoestel in fase vier?

Voor de variatie in de wijk Willem Alexanderhof is er bewust gekozen voor één groot en veelzijdig speeltoestel.

Hoe zit het met de ondergrondse containers in fase vier, is één niet te weinig?

Ter hoogte van de sporthal staat nu één ondergrondse container. In de toekomst worden er daar nog een aantal geplaatst. Deze grondcontainers zijn alléén te gebruiken voor het restafval.

Hoe zit met hondenuitlaatgebied?

Het hondenbeleid van de gemeente Den Helder is hier van toepassing.

Kun je iets vertellen over de straatverlichting?

Elke straat krijgt straatverlichting, deze is vergelijkbaar met de andere fases uit Willem Alexanderhof.

Komen er drempels in fase vier en vijf?

Ongeveer elke 70 meter wordt er een drempel of een plateau aangelegd.

Mogelijkheden elektrische mobiliteit in de wijk?

Bij de ontwikkeling van Willem Alexanderhof is het laden niet meegenomen. Een laadpaal wordt pas gerealiseerd als er een aanvraag binnenkomt van een inwoner. Wij kiezen voor deze vraag gestuurde aanpak. Hiermee wordt voorkomen, dat er laadpalen in de gemeente worden geplaatst die niet of nauwelijks worden gebruikt. Deze wijze van plaatsen is kostenefficiënt en heeft een positieve invloed op de beeldvorming van elektrisch rijden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente www.denhelder.nl/laadpaal

Mogen wij ervan uitgaan dat de bomen zo geplaatst worden dat geen enkele tuin er schaduw van krijgt? Ook met de toenemende stormen geeft het ook onveilige situaties als bomen dicht op huizen en tuinen worden geplaatst.

Alle bomen worden zorgvuldig en op de wettelijke afstand van de kavels geplant.

Welke soort bomen worden geplant?

Er zullen inheemse bomen worden geplant; o.a. de elzen en wilgenboom

Is er een autodoorgang richting Loopuytpark aan de noord-west zijde?

Er komt géén doorgang voor auto's richting de noord-west zijde van het Loopuytpark. Deze weg is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het hagenplan hoe zit dat?

Voor een groene uitstraling is er in Willem Alexanderhof een hagenplan van toepassing. Deze wordt door de Helderse Bouw Kombinatie in het plantseizoen aangeplant. Het plantseizoen is van (november - maart).
Voor meer informatie hierover, zie het koopcontract. De Helderse Bouw Kombinatie is te bereiken via e-mail: wah@heldersebouwkombinatie.nl.

Het hekwerk hoe zit dat?

Deze wordt geplaatst door de Helderse Bouw Kombinatie. Voor meer informatie zie het koopcontract. De Helderse Bouw Kombinatie is te bereiken via e-mail: wah@heldersebouwkombinatie.nl.

Wanneer vindt onderhoud plaats aan de groentjes in de eerste fase?

De hovenier heeft ondertussen namens de gemeente de groene plantvakken onderhouden. Het beheer van de groene plantvakken wordt door het wijkteam structureel opgepakt.

Wanneer wordt De Brink tussen de eerste en derde fase verder ingericht?

De definitieve inrichting van De Brink tussen de eerste fase en de derde fase van Willem Alexanderhof gebeurt met het woonrijp maken van de derde fase. Dit om te voorkomen dat de definitieve inrichting schade oploopt door de diverse bouwactiviteiten die nog plaatsvinden direct rondom de brink. Woonrijp maken van De Brink is ingepland eind 2022.

Wat is de planning voor het gebied tussen de eerste fase en de ijsbaan en wat gaat hiermee gebeuren?

Dit gebied is onderdeel van bestemmingsplan Julianadorp Oost en is inmiddels vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft aan dat, na het volgen van een ruimtelijke procedure, hier woningen gebouwd mogen worden. Voor meer Informatie hierover kunt ook kijken op omgevingswet.overheid.nl. Binnenkort start de verkoop van de woningen.

Wat gaat er gebeuren met het stuk grond tussen Maximalaan 61 en 99 in de eerste fase?

Dit is nog niet bekend. Leidend is wat het omgevingsplan momenteel toestaat. Op het Omgevingsloket kunt u het omgevingsplan bekijken. Momenteel is het ingezaaid met gras, waardoor het eventueel tijdelijk is te gebruiken als speelveld. De gemeente maait hier echter minimaal. Omwonenden hebben aangegeven zelf af en toe te willen maaien.

Hoe zit het met de hagen in de eerste fase en tweede fase? Mag ik deze vervangen of weghalen? Wie doet het onderhoud aan deze hagen?

De ontwikkelaar is, na aanplant, in de eerste fase 3 jaar verantwoordelijk voor de instandhouding en onderhoud van de hagen. In de tweede fase bent u direct zelf verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van de hagen. De instandhoudings- en zorgplicht is vastgelegd in de koop- en/of leveringsakte van de woning. U mag de hagen en groene erfafscheidingen niet verwijderen. Als de hagen volgroeid zijn dragen ze bij aan het dorpse en de groene uitstraling van de buurt.

Mag ik tijdelijk mijn eigen bouwmaterialen stallen op de openbare weg of in het groen van de gemeente?

Nee, u dient uw bouwmaterialen op uw eigen terrein te (laten) stallen. In verband met de bereikbaarheid, de uitstraling en de aansprakelijkheid indien er iets mee gebeurt. Wij zijn genoodzaakt hier handhavend op te treden, indien zich dit wel voordoet.

Mag ik (tijdelijk) parkeren in de wadi (groene grasborder) van de tweede fase?

Nee, dit is ingericht als groen en als infiltratiegebied voor regenwater. Door parkeren vernielt u het gras en de werking van de wadi. Wij willen u verzoeken uw bezoek hier ook op te wijzen.

Er wordt naar mijn beleving soms te hard gereden in Willem Alexanderhof. Kan de gemeente hier nog iets aan doen?

De maximale snelheid in heel Willem Alexanderhof is 30 km/uur. Bij het ontwerp en de inrichting van de wijk is hiermee zo goed mogelijk rekening gehouden. Desondanks zal het voorkomen dat het verkeer soms sneller rijdt dan de maximaal toegestane snelheid. Wij willen bewoners oproepen om rustig te rijden en rekening te houden met elkaar.

Mag ik de hagen op eigen terrein vervangen voor klimplanten?

Het is niet toegestaan hagen op eigen terrein (die vastgelegd zijn in het hagenplan) te vervangen door klimplanten. In fase 1 hebben enkele kavels toestemming om klimplanten te plaatsen. Dit is vastgelegd in het hagenplan. In fase 2, 3 en 4 is het überhaupt niet toegestaan klimplanten te plaatsen. Dit alles is vastgelegd in het koopcontract van de woning,

Nog vragen?

Heeft u interesse in een woning? Of heeft u een vraag voor de projectontwikkelaar? Kijk dan op www.willemalexanderhof.nl.

Straat in Willem Alexanderhof

 

Straat in Willem Alexanderhof