Kees de Jager Inclusieprijs

Heeft u een geweldig idee dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving? Een mooi project of bijzonder initiatief om inclusie in onze gemeente te stimuleren? Laat het ons weten en maak kans op de Kees de Jager Inclusieprijs.

U kunt uw idee, initiatief of project tot en met 2 september 2023 indienen. U krijgt de kans om te laten zien wat we kunnen doen om meer diversiteit en inclusie voor inwoners in Den Helder te realiseren. Voor de winnaar is € 5.000,- beschikbaar om het idee uit te voeren. Ook krijgt de winnaar een bronzen sculptuur als tastbare herinnering. 

inclusieprijs

Wat is inclusie?

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft zonder enige vorm van discriminatie of uitsluiting. De gemeente Den Helder maakt zich sterk voor een open samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend: soms worden mensen uitgesloten. Bijvoorbeeld door een handicap, leeftijd, andere cultuur, huidskleur of seksuele voorkeur. Maar ook door armoede, niet kunnen lezen en/of schrijven of niet goed horen of zien. Daar willen wij als gemeente wat aan doen. Daarom zijn we op zoek naar ideeën, initiatieven en projecten die inclusie bevorderen.

Spelregels

In het reglement (pdf) vindt u hoe u kunt deelnemen en wat de voorwaarden zijn. 

Idee indienen

U kunt uw idee aanleveren tot en met zondag 3 september 2023. Dat kan via ingesprek.denhelder.nl. Of stuur uw uitgewerkte idee naar communicatie@denhelder.nl onder vermelding van “Idee Kees de Jager inclusieprijs”. 

Bekijk ook het filmpje met Tessa Augustijn, wethouder inclusie. Zij nodigt u van harte uit om inclusieve ideeën in te dienen.

Jury

Een onafhankelijke en deskundige jury (waaronder ervaringsdeskundigen) beoordeelt de ideeën en initiatieven. Mooi dat zij zich willen inzetten om alle inzendingen te beoordelen en de winnaar te selecteren. In september 2023 komen ze bij elkaar voor de selectie. 

Prijsuitreiking

Donderdagavond 5 oktober 2023 staat de feestelijke prijsuitreiking in het nieuwe stadhuis gepland (onder voorbehoud). Dit is in de week van de toegankelijkheid.

Wat doet de gemeente nu al om inclusie te bevorderen?

Wij hebben een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staan de doelen die de gemeente heeft bepaald. En de activiteiten die de gemeente doet voor een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een toegankelijke website en brieven in begrijpelijke taal. De gemeente is bezig om een nieuwe Inclusie Agenda te maken. Meer informatie over wat de gemeente doet aan inclusie vind je op www.denhelder.nl/inclusie.
Met de inzet van de Kees de Jager Inclusieprijs willen we de ideeën, initiatieven en projecten ophalen én belonen. Doet u ook mee? 

Wie was Kees de Jager?

Kees de Jager heeft zich jarenlang ingezet voor een inclusieve samenleving. Hij was ook jarenlang voorzitter van de Gehandicaptenraad. De Jager leed aan hemofilie, een zeldzame bloedstollingsziekte. Door de ziekte belandde hij in een rolstoel. De Kees de Jager Inclusieprijs is eind 2021 door de gemeenteraad in het leven geroepen om hem te eren, voor zijn inzet. Kees de Jager