Parkeren in Den Helder

Parkeren in Den Helder is meestal gratis. In het centrum zijn blauwe zones om lang-parkeren bij winkelcentra te voorkomen. Bewoners en ondernemers binnen een blauwe zone kunnen bij Parkeerservice Den Helder een ontheffing aanvragen.

Blauwe zones in het centrum

Er zijn 3 blauwe zones in het centrum van Den Helder:

 • zone 1: Centrum
 • zone 2: Van Galenbuurt zuid-oost
 • zone 3: Sluisdijkbuurt

En drie zones buiten het centrum:

 • zone 4: Het Nieuwe Diep
 • zone 5: Weststraat-Keizersgracht
 • zone 6: Kerkgracht

Zones op kaart bekijken

Parkeren in een blauwe zone

In de blauwe zones kunt u maximaal 3 uur parkeren, van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Behalve in zone 5., daar kunt u maximaal 5 uur parkeren op alle dagen tussen 9.00 en 18.00 uur. U moet dan gebruik maken van een parkeerschijf. Buiten deze tijden kunt u onbeperkt en gratis parkeren in de blauwe zones.

Ontheffing in een blauwe zone

Bewoners en ondernemers in een blauwe zone kunnen een ontheffing aanvragen.

 • Met een ontheffing kunt u de hele dag parkeren.
 • Per adres kunt u maximaal 2 ontheffingen aanvragen.
 • Een ontheffing is alleen geldig in de zone waarin de bewoner woont of de ondernemer bedrijf voert.

Kosten ontheffing

€ 41,95 per jaar.

Geldigheid

De ontheffing is geldig van het moment van verstrekking tot 1 maart van het daarop volgende jaar.

Ontheffing aanvragen

U kunt de ontheffing online aanvragen in de webshop van Parkeerservice Den Helder. Heeft u vragen? Bel dan naar het Klantcontactcentrum van parkeerbedrijf P1, telefoonnummer 088-1261411.

Online aanvragen

 1. Log in met uw DigiD in de webshop van Parkeerservice Den Helder en controleer uw e-mailadres. Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen met uw bestaande account.
 2. Selecteer het gewenste product.
 3. Vul het kenteken in. Dit is nodig voor de controle door de gemeente bij de Rijksdienst Wegverkeer. Staat het kenteken niet op uw naam? Dan moet u een kopie van het kentekenbewijs en een berijdersverklaring toevoegen.
 4. Vink onderin aan dat de gegevens kloppen.
 5. Kies een betaalmethode of vraag nóg een ontheffing aan.

Na ontvangst wordt gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt de ontheffing per e-mail.

Ontheffingspas voor bewoners

Een ontheffing wordt altijd op kenteken afgegeven. U ontvangt geen fysieke ontheffingspas. Bij de parkeercontrole wordt uw kenteken gescand en is een pas niet nodig.

Ontheffingspas voor ondernemers

Een ondernemer kan alleen op kenteken een ontheffing aanvragen. Indien de ondernemer met wisselende auto’s van de ontheffing gebruik wil maken dan is dit mogelijk. In dit geval worden via een kentekenpoule maximaal 10 kentekens aan 1 ontheffing gekoppeld. De ontheffinghouder kan zelf digitaal aangeven welk kenteken op dat moment gebruik maakt van de ontheffing.

Bezoekersregeling bewoners

Woont u in een blauwe zone? Dan kunt u via de webshop van Parkeerservice Den Helder voor uw bezoek een gratis dagontheffing aanvragen. Deze ontheffing wordt op kenteken afgegeven. Er kunnen maximaal 2 dagontheffingen tegelijkertijd per adres actief zijn. Per adres worden maximaal 50 dagontheffingen per jaar verstrekt

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over uw parkeerontheffing? Bel dan naar het Klantcontactcentrum van parkeerbedrijf P1, telefoonnummer 088-1261411.

Parkeeronderzoek

In het randgebied met de Keizersgracht, Weststraat en Kanaalweg is in 2020 de mening van bewoners gevraagd over parkeren.

De gemeente Den Helder heeft parkeren in het centrum gereguleerd en de parkeerdruk in de randgebieden neemt daarmee toe. In het randgebied met de Keizersgracht, Weststraat en Kanaalweg is er daarom een enquête uitgezet om de mening van bewoners omtrent parkeren in kaart te brengen.

De vragen in de enquête waren erop gericht inzicht te krijgen in de locatie waar bewoners parkeren, of zij tevreden zijn met de huidige parkeersituatie en of zij overlast ervaren. Met deze bewonersenquête wordt inzichtelijk gemaakt of er nog steeds draagvlak is voor de huidige situatie of dat er eventueel regulerende maatregelen getroffen moeten worden.

Download

Onderzoek parkeerbeleving Den Helder (pdf)