Subsidie sociaal domein

Maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen.