Subsidie maatschappelijke zorg

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met maatschappelijke zorg? De gemeente geeft subsidie voor activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

U kunt ondersteuning van de gemeente krijgen wanneer u problemen ondervindt met:

 • het voeren van uw huishouden;
 • het verplaatsen in en om de woning;
 • het lokaal verplaatsen met een vervoermiddel;
 • het ontmoeten van medemensen.

Soorten subsidies

Er zijn verschillende gemeentelijke subsidies:

 • Een waarderingssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten.
 • Een uitvoeringssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten van belang acht, zonder dat ze deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloedt.
 • Een budgetsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten zodanig van belang acht dat ze die naar aard en omvang beïnvloedt.
 • Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter.
 • Een jubileumsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
 • Een startsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten.

Maatschappelijke zorg

Voor welke categorie subsidie maatschappelijke zorg in aanmerking komt, is afhankelijk van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet maar er geen budget meer voorhanden is.

De gemeente moet deze ondersteuning bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen met de cliënt zoekt de gemeente naar een oplossing. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende voorzieningen:

 • het voeren van uw huishouden: hulp bij het huishouden, ondersteuning bij de administratie, maaltijdenvoorziening
 • het verplaatsen in en om de woning: verhoogd toilet, woningaanpassing, traplift, wandgrepen, douchezitje, vergouding verhuizing en irnichting, verwijderen van drempels.
 • het lokaal verplaatsen met een vervoersmiddel: scootermobiel, collectieve vervoersvoorziening
 • het ontmoeten van medemensen: dagbesteding, buurthuizen

Bij de meeste voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage heffen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt afgestemd met de eigen bijdrage die wordt geheven voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten). Er geldt een ondergrens: mensen met een minimum inkomen hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Individuele voorzieningen kunnen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget worden aangeboden. U kunt dan kiezen tussen een voorziening (bijvoorbeeld een hulp bij het huishouden) of een vergoeding om zelf de voorziening in te kopen.

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer (Sofi-nummer)
 • Bank- of gironummer;
 • Registratienummer van zorgverzekeraar;
 • Inkomensgegevens;
 • Inkomen uit vermogen.