Sportsubsidie

Sportverenigingen kunnen dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen voor volgend jaar. Heeft uw sportvereniging vorig jaar van de gemeente meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen? Dien dan voor 1 april dit jaar online een verzoek tot vaststelling in bij de gemeente.

Aanvragen

Sportverenigingen kunnen dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen voor volgend jaar. De subsidieaanvraag kunt u uitsluitend online doen. De aanvraag moet worden gedaan door een penningmeester, voorzitter of secretaris van de sportvereniging waarvoor de subsidie is bedoeld.

Nodig bij het aanvragen

 • de ingevulde ledenlijst 2022 (xls) in Excel op de peildatum 1 september dit jaar
 • als het een eerste aanvraag is of als de statuten gewijzigd zijn: de statuten

Direct regelen

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder inloggen

Toekennen

U hoort uiterlijk op 31 december of de subsidie wordt toegekend.

Hoogte subsidie

De subsidie wordt bepaald met punten. Een sportvereniging krijgt één subsidiepunt voor een lid dat dit jaar op 1 september 23 jaar of jonger is of 60 jaar of ouder.

Subsidie gebruiken

De subsidie moet worden gebruikt voor (zie ook artikel 5.1 van de deelsubsidieverordening):

 • Het in gebruik krijgen of houden van een sportaccommodatie
 • Training, opleiding of cursus op sportief of organisatorisch vlak
 • Activiteiten voor inwoners van Den Helder die weinig sporten

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen.

Verzoek tot vaststelling

Heeft uw sportvereniging vorig jaar van de gemeente meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen? Dien dan voor 1 april dit jaar online een verantwoording in bij de gemeente. De gemeente controleert of uw vereniging de subsidie terecht heeft gekregen. Een penningmeester, voorzitter of secretaris van het bestuur moet de verantwoording indienen.

Nodig bij het indienen

U heeft het volgende nodig bij het indienen van de verantwoording:

 • Het ingevulde subsidieafrekeningsformulier (xlsx)
 • Een getekende, aparte verklaring van de kascontrolecommissie van uw vereniging
 • Als de statuten sinds de aanvraag gewijzigd zijn: de statuten
 • Bij een subsidie van € 50.000,- of meer:
  • de vastgestelde balans, rekening van baten en lasten en toelichting.
  • Een controleverklaring van de accountant. Hierin moet staan of de genoemde activiteiten zijn gerealiseerd.

Direct regelen

Verzoek indienen met DigiD

Verzoek indienenAanvragen met eHerkenning

Verzoek indienen zonder inloggen

Meer informatie

Deelsubsidieverordening subsidieverlening sportverenigingen (pdf)