GAO - Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Voor een verandering aan een gebouw of een object in de openbare ruimte is het soms nodig dat de impact op de omgevingskwaliteit getoetst wordt. Voor een deel van de advisering op omgevingskwaliteit is een externe onafhankelijke deskundige commissie ingesteld, de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO). Het andere deel wordt ambtelijk getoetst, door medewerkers van de gemeente Den Helder.  

GAO-commissie

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit wordt ondersteund door MOOI Noord-Holland - Adviseurs Omgevingskwaliteit. De commissie bestaat uit 3 expertleden en een burgerlid. De commissieleden worden benoemd door de gemeenteraad.

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit bestaat uit de volgende leden:

 • Robbert Jan Wijntjes (voorzitter en deskundig lid)
 • Natasja Hogen (deskundig lid)
 • Marcel Heijmans (deskundig lid)
 • Marleen Poortvliet (burgerlid)

Vergaderingen 

Er wordt 1x per vier weken vergadert in het Stadshuis, Willemsoord 66 in Den Helder. De vergaderingen zijn openbaar. Als u eens of vaker een vergadering bij wilt wonen, dan kunt u zich per mail aanmelden bij vergunningen@denhelder.nl

De vergaderingen vinden plaats van 14:00 tot ongeveer 16:30 uur op de volgende data: 

 • dinsdag 21 november 2023 
 • dinsdag 12 december 2023
 • dinsdag 16 januari 2024
 • dinsdag 13 februari 2024
 • dinsdag 12 maart 2024
 • dinsdag 9 april 2024
 • dinsdag 7 mei 2024
 • dinsdag 4 juni 2024
 • dinsdag 2 juli 2024

Advisering

De GAO adviseert in welstandsgebied Stadshart, het beschermd stadsgezicht en op alle monumenten en beeldbepalende panden. De GAO adviseert aan het college van B&W. Dit vindt bijvoorbeeld plaats tijdens een procedure voor aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een monument, het oprichten van een bouwwerk of het voeren van reclame. De GAO kan ook adviseren over een mogelijk welstandsexces. 

U kunt een gratis preadvies welstand aanvragen, om informatie te krijgen of uw initiatief op een positief advies kan rekenen. Bijvoorbeeld als u van plan bent om iets te veranderen, zoals:

 • Het nieuw bouwen van een woning of bijgebouw; 
 • Het veranderen van een monument;
 • Het plaatsen van nieuwe reclame;
 • Vergunningsvrije werkzaamheden of aanpassingen.

Afspraak maken voor een preadvies

Een afspraak maken voor een preadvies welstand kan per mail via vergunningen@denhelder.nl of bel naar telefoonnummer 14 0223.

Jaarverslagen

De GAO levert per jaar een jaarverslag op, om zo inzicht te geven in de advisering en de ontwikkelingen in de stad. Hier kunt u het jaarverslag inzien op een webpagina of een pdf van de jaarverslagen downloaden: