Publiek cameratoezicht

Informatie over waar en waarom er in Den Helder camera's in de openbare ruimte hangen.

Op een aantal plaatsen in de gemeente Den Helder hangen camera’s in de openbare ruimte. Op deze pagina leest u waar en waarom deze vorm van toezicht wordt ingezet. Verder leggen we u graag uit hoe we omgaan met privacy.

Waarom cameratoezicht?

De burgemeester kan ervoor kiezen om publieke camera’s in te zetten om de openbare orde en veiligheid te beschermen. Dit mag op basis van artikel 151c van de Gemeentewet. Als er iets ergs gebeurt, dan kunnen publieke camera’s helpen de daders te vinden. Ook kunnen publieke camera’s een afschrikkend effect op mensen met verkeerde intenties en ze kunnen het gevoel van veiligheid onder inwoners en bezoekers vergroten.

Vaste camera’s

In Den Helder zijn op verschillende plekken in de openbare ruimte vaste camera’s geplaatst. Samen met de politie en onze handhavers is er goed over deze plekken nagedacht. Ook is er een enquête verspreid onder ongeveer 1.000 inwoners. Daarop ontvingen we honderden reacties.

camera

Afbeelding: Deze borden vindt u in gebieden waar camera's zijn geplaatst.
Op de borden staat de tekst: Cameratoezicht. Let op: in dit gebied is er sprake van publiek cameratoezicht. Kijk voor meer informatie op www.denhelder.nl/publiekcameratoezicht.

Locaties vaste camera’s

De locaties van de vaste camera’s ziet u hieronder.

Centrum

cameratoezicht centrum

Marsdiepstraat

cameratoezicht Marsdiepstraat

Tijdelijke camera’s

Ook kunnen we flexibele (tijdelijke) camera’s plaatsen. Dit staat in artikel 2:77 van onze Algemene plaatselijke verordening (APV). Problemen, overlast en incidenten kunnen namelijk verplaatsen. Flexibele camera’s plaatsen we normaal gesproken voor drie maanden. Daarna besluiten we of ze langer blijven. We kunnen ook besluiten om er vaste camera’s te plaatsen.

Privacy

Voor de plaatsing van de publieke camera’s hebben is er goed gekeken naar de privacy van de betrokkenen:

  • Het is niet mogelijk met de camera’s in woningen te kijken.
  • Er vindt geen gezichtsherkenning plaats.
  • De beelden worden volgens de wettelijke regels opgeslagen.
  • De beelden worden alleen gebruikt bij incidenten of strafrechtelijke zaken.
  • Het bekijken van de beelden gebeurt onder leiding van de politie.
  • We beoordelen regelmatig of een camera nog steeds nodig is.