Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Den Helder? Geef dat uiterlijk binnen 5 dagen na uw verhuizing aan ons door. Dit kunt u gemakkelijk online doen. Verhuist alleen uw minderjarig kind? Geef dit dan door in het stadhuis. Verhuist u naar aan andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan die gemeente.

Online doorgeven

U heeft nodig als u uw verhuizing online doorgeeft:

 • als u gaat huren: een digitale kopie van uw huurovereenkomst met daarop de handtekeningen van de huurder en verhuurder.
 • als u gaat kopen: de pagina's van het koopcontract waarop staat:
  • dat u de eigenaar van de woning bent of wordt
  • uw nieuwe adres
  • de handtekeningen van de koper en verkoper.
 • Als u met iemand gaat samenwonen: Burgerservicenummer (BSN) van de persoon met wie u gaat samenwonen.
 • Als u bij iemand gaat inwonen:
  • Burgerservicenummer (BSN) van de hoofdbewoner
  • Toestemmingsverklaring (pdf), ingevuld en ondertekend door de hoofdbewoner
  • Kopie paspoort, rijbewijs of ID-kaart van de hoofdbewoner

Verhuizing doorgeven met DigiD

Kosten

Geen

Wie kan een verhuizing doorgeven?
 • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
 • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
 • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft: uw partner
 • Als u onder curatele staat: de curator
 • Als u naar een zorginstelling verhuist: het hoofd van de zorginstelling
 • Een meerderjarige die u schriftelijk heeft gemachtigd
Wanneer uw verhuizing doorgeven?

Geef uw verhuizing door van 4 weken voor uw verhuisdatum tot 5 dagen erna. U staat dan vanaf uw verhuisdatum ingeschreven op uw nieuwe adres.

Geeft u uw verhuizing na meer dan 5 dagen na uw verhuisdatum door? Dan staat u op uw nieuwe adres ingeschreven vanaf de datum dat u uw verhuizing doorgeeft. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. 

In het stadhuis doorgeven

U kunt een verhuizing ook doorgeven in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak via de knop hieronder.

Afspraak maken

Verhuist u voor het eerst naar Nederland? Bel dan voor een afspraak, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 8.30 - 17.00 uur).

Meenemen

 • uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • (kopie van) uw huur- of koopcontract
 • als u bij iemand gaat inwonen:
 • als u gemachtigd bent door degene die verhuist:
  • uw eigen identiteitsbewijs, huur- of koopcontract
  • schriftelijke toestemming van degene die verhuist
  • kopie identiteitsbewijs van degene die verhuist
Als u naar een andere gemeente verhuist

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch in Den Helder uitgeschreven.

Handig om te weten
 • Gaat u huren? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Het kan 5 werkdagen duren voor de verhuizing is verwerkt bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst.
 • De gemeente verwerkt uw verhuizing in de Basisregistratie personen (BRP). Als uw gegevens goed staan vermeld in de BRP, kan de overheid haar taken goed uitvoeren. De gemeente weet dan bijvoorbeeld of u mag stemmen bij verkiezingen en of u een uitkering kunt krijgen. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 600 andere overheidsinstanties gebruiken de gegevens uit de BRP. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de BRP.