Starterslening aanvragen

Gaat u voor het eerst een woning kopen? Als u uw woning in de gemeente Den Helder koopt, kunt u extra geld lenen. De gemeente  helpt hiermee woningzoekenden die een eerste huis willen kopen, maar net niet voldoende inkomen hebben. Dit heet de Starterslening. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Voorwaarden

 • U woont in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U gaat een huis kopen in de gemeente Den Helder
 • U gaat zelf in de woning wonen
 • U bent niet eerder (mede)eigenaar van een woning geweest
 • De koop- of aanneemsom is niet hoger dan € 250.000,-. Dit bedrag is inclusief verbeterkosten of meerwerk. Energiebesparende voorzieningen vallen buiten de maximale koop- of aanneemsom.
 • U heeft een voorlopige koopakte

Bedrag, looptijd en rente

U kunt maximaal lenen: € 35.000,- (inclusief btw). Dit is maximaal 20% van de koopsom of aanneemsom (inclusief verbeterkosten en meerwerk).

U kunt energiebesparende voorzieningen nemen zoals staat in de meest actuele Voorwaarden en Normen van de NHG. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Energiebespaarbudget.

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de lening.

U kunt de lening bij SVn pas aanvragen als u een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen.

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag verloopt op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in op de website van de gemeente Den Helder. Kijk hieronder bij ‘Verzoek indienen bij de gemeente’.
 2. Als uw verzoek is ingediend, bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor de lening.
 3. Binnen 8 weken krijgt u een e-mail van de gemeente. Daarin staat of u de lening kunt aanvragen bij Svn of niet. Als u het niet eens bent met dat besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
 4. Als u toestemming van de gemeente heeft, kunt u de lening aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen. Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte. Als u deze accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.

Verzoek indienen bij de gemeente

Voor het indienen van het verzoek heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Een kopie van de volledige voorlopige koopakte, ondertekend door alle partijen.
 • Een kopie van de volledige hypotheekofferte, ondertekend door alle partijen.

Direct regelen met DigiD