Huisnummering toekennen

De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het toekennen, wijzigen of intrekken van huisnummers.

Het gaat hierbij om:

  • Verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant)
  • Standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan)
  • Ligplaatsen (voor boten).

Wanneer aanvragen?

Het is niet nodig om het aanvraagformulier huisnummering in te vullen, als u een aanvraag omgevingsvergunning voor een verblijfsruimte in het kader van de Wabo heeft ingediend of gaat indienen. De aanvraag voor een huisnummer volgt namelijk direct uit de aanvraag omgevingsvergunning.

De gemeente kent huisnummers toe bij nieuwbouw, splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering. Ook wordt op verzoek huisnummers toegekend, mits dit verzoek voldoet aan in de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) gestelde regelgeving.

Wie kan het aanvragen?

Eigenaar of gebruiker van het object dat gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Den Helder.

Direct regelen

Direct regelen zonder inloggen

Kosten

Geen

Handig om te weten

Heeft u geen mogelijkheid om de bijlagen digitaal toe te voegen? Dan kunt u deze ook inleveren in het stadhuis aan Kerkgracht 1 of per post sturen naar:
 
Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

De aanvraag wordt onder andere getoetst aan de richtlijnen die in de BAG worden gesteld. Belanghebbenden worden schriftelijk per post of e-mail over het besluit geïnformeerd.