Monumenten in Den Helder

De gemeente Den Helder heeft een grote rijkdom aan monumenten.

Er zijn verschillende soorten monumenten te vinden in de gemeente. Den Helder heeft 63 gemeentelijke monumenten en 44 rijksmonumenten. Daarnaast zijn er drie provinciale monumenten en is de Stelling van Den Helder als geheel een van rijkswege beschermd stadsgezicht.

Beleidskader cultureel erfgoed

In 2017 is ons beleidskader ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst (pdf)’ vastgesteld. Op basis van dit beleidskader bepalen wij het beleid met betrekking tot de monumenten in Den Helder.

Open Monumentendag

Citymarketing Den Helder organiseert in Den Helder jaarlijks de Open Monumentendag. Wilt u meedoen met uw monument, of zoekt u meer informatie? Neem contact op met Citymarketing Den Helder (Kirsty den Dulk via info@citymarketingdenhelder.nl of 0223-674601) of kijk op de website van Open Monumentendag.

Omgevingsvergunning voor monument

Als u wijzigingen wilt doorvoeren aan een monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het is aan te bevelen dat u zich goed laat informeren. Goed overleg vooraf met de gemeente kan onduidelijkheid en vertraging in de procedure voorkomen. Zo wordt duidelijk welke stukken nodig zijn, met welke bepalingen u rekening moet houden en of de aanvraag kans maakt om te worden gehonoreerd. Bij rijksmonumenten wordt in sommige gevallen advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Advies over cultuurhistorie en monumenten

De gemeente Den Helder laat zich vanaf 6 oktober 2020 bij (ver)bouwplannen aan monumenten, beeldbepalende panden en binnen het Beschermd Stadsgezicht adviseren door een onafhankelijke commissie: de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De commissie adviseert de gemeente over behoud en ontwikkeling van het erfgoed in Den Helder en de omgevingskwaliteit hiervan.

Meer informatie vindt u op de pagina begeleiding en beoordeling advies omgevingskwaliteit.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.monumenten.nl. U vindt daar bijvoorbeeld een handige bedrijfsgids, praktische tips en inspiratie.

Vragen?

Heeft u vragen over monumenten, erfgoed of cultuurhistorie in Den Helder, neem dan contact op met één van de erfgoedorganisaties in Den Helder. Voor vragen die de gemeente Den Helder betreffen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of het contactformulier.