Aanwijzing gebouw als monument

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als monument.

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als monument. U kunt geen verzoek indienen tot aanwijzing van uw pand als rijksmonument.

Beoordeling

Bij de beoordeling van een pand of bouwwerk als beschermd monument let de gemeente op de architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand.

Verzoek om erkenning indienen

U kunt bij de gemeente een verzoek om erkenning als gemeentelijk monument indienen. Hiervoor heeft u een verklaring nodig met gegevens over:

  • de architect
  • de bouwstijl
  • het bouwjaar
  • eventuele archeologische vondsten
  • eventuele belangrijke voormalige bewoners
  • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden
  • foto’s van het object

Bezwaar indienen

Wilt u niet dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen? Dien dan een bezwaar in bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van de aanwijzing.

Beslissing

Het college van Burgemeester en Wethouders beslist binnen 12 weken na ontvangst van het advies van de adviescommissie, maar in ieder geval binnen 20 weken na de adviesaanvraag.

Meer informatie

Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2017