Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, werkzaamheden of voertuigen van de gemeente. Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet dan wel aantonen dat de gemeente nalatig is geweest of onrechtmatig heeft gehandeld.

Meld schade eerst bij uw verzekeringsmaatschappij

Meld de schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Deze handelt de schade af. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan stelt deze namens u de gemeente aansprakelijk.

Schade aan uw huis valt onder uw woonhuis/opstalverzekering. Meld deze schades dan ook eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Als uw verzekering de schade niet vergoedt

Dekt uw verzekering de schade niet? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dat kunt u eenvoudig online doen.

Nodig bij het indienen

Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe, bijvoorbeeld:

  • verklaring(en) van wat er is gebeurd (exacte locatie) en waaruit de schade bestaat (met foto’s van de locatie, oorzaak en straatbeeld)
  • een bewijs van de opgelopen schade (door onder andere nota’s, offertes, politierapport, expertiserapport en foto’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Direct regelen

Schade melden met DigiD

Na het indienen

  • De gemeente beoordeelt uw claim op grond van het Burgerlijk Wetboek.
  • De gemeente handelt uw claim af binnen 8 weken. Als dat niet lukt, ontvangt u daarover een brief.