Beveiligingslek melden

De gemeente Den Helder hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure en zal gemeente Den Helder uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Zwakke plekken kunt u op 2 manieren ontdekken:

  • u loopt ergens toevallig tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving
  • u doet uw best om een zwakheid te vinden

Wat vragen wij van u?

Wij vragen van u om:

  • Het probleem zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te melden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen.
  • Uw contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Het is ook mogelijk om anoniem te melden.

Direct melden

Datalek melden zonder inloggen