Meeuwenoverlast

Meeuwen horen bij Den Helder, maar ze zorgen ook voor overlast. Bijvoorbeeld krijsende jonge meeuwen. Of rommel op straat omdat meeuwen afvalzakken openscheuren. Om de overlast te beperken is het belangrijk dat u meeuwen geen eten geeft.

Wat kunt u doen tegen meeuwenoverlast?

De meeuw is een beschermde vogel die u wel mag weren, maar niet verjagen. U kunt proberen te voorkomen dat ze in uw buurt komen of een nest maken.

  • Voer de meeuwen nooit. Door meeuwen te voeren, leren ze dat bij mensen eten te krijgen is.
  • Sluit uw container met huishoudelijk afval goed af.
  • Gooi afval in de prullenbak en niet op straat.
  • Zet afvalzakken zo laat mogelijk aan de weg.
  • Plaats vogelwering om de vogels af te schrikken. Bijvoorbeeld zoals pennen, netten en draden.
  • Plaats een stille vogelverschrikker. Dat is een driekleurige en lichtreflecterende bol die beweegt door de wind. De meeuwen schrikken van de kleuren (rood, zwart en geel). Ritselband stellen vogels ook niet op prijs. U kunt dit zelf maken door aluminiumfolie in repen te knippen.

Handig om te weten

De overlast van meeuwen is het grootst tijdens het broedseizoen. Dit is van half april tot eind augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten met eieren en jongen. De jongen worden dan gevoerd en krijgen vliegles; dit gaat gepaard met veel gekrijs. De volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig.