Gemeentegrond kopen

Bent u eigenaar van een woning of bedrijf in de gemeente Den Helder? Dan kunt u in aanmerking komen om gemeentegrond te kopen die direct aan uw perceel grenst.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, toetst de gemeente de aanvraag voor het kopen van stukken restgrond aan de criteria die zijn opgenomen in de 'Beleidsnota Restgrond Gemeente Den Helder'. De standaard doorlooptijd is circa drie maanden (afhankelijk van de aanvraag).

Wat heb ik nodig?

Situatietekening van de aan te vragen gemeentegrond.

Direct regelen

Aanvraag indienen met DigiD

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u de aanvraag indienen zonder inloggen.