Explosieven in de grond

In de gemeente Den Helder kunnen explosieven in de grond zitten die nog niet ontploft zijn. Bijvoorbeeld granaten of vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook kunnen er door schietoefeningen explosieven op het strand zijn beland.

Wat moet ik doen als ik een explosief vind?

  1. Raak het object niet aan, neem afstand
  2. Bel de politie: telefoonnummer 0900-8844

De politie neemt contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De EOD ruimt het explosief als dat nodig is.

Risicokaart

Waar is de kans groter op een explosief in de grond? Dat kunt u bekijken op de NGE-risicokaart (ook wel bommenkaart). NGE staat voor Niet Gesprongen Explosieven.

Bekijk de NGE-risicokaart (pdf)

Uitgebreide informatie bij de gemeente

Gaat u in de gemeente Den Helder grondroerende werkzaamheden uitvoeren, zoals graven in de grond? De gemeente kan u uitgebreide informatie geven over het gebied waar u gaat werken. Deze informatie geven we alleen op verzoek. Bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Waarom ruimt de gemeente niet alle explosieven op?

De kans is heel klein dat een explosief zomaar ontploft. De gemeente Den Helder zoekt er daarom niet naar. Risico’s ontstaan vooral bij het graven in de grond. Als iemand een explosief vindt, wordt het geruimd.