Woonlening aanvragen

Bent u eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Den Helder? Dan kunt u geld lenen van de gemeente. Daarmee kunt u uw huis verduurzamen of levensloopbestendig maken. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Let op: U kunt de lening bij SVn pas aanvragen nadat u een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen. Op de website van SVn vindt u wel meer informatie over de leningen.

Maatregelen waarvoor u geld kunt lenen

U kunt alleen geld lenen voor maatregelen uit de Inspiratielijst Woonlening Den Helder. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

 • Uw woning energiezuiniger of gasloos maken. Bijvoorbeeld:
  • dak of muren isoleren
  • een warmtepomp kopen
  • zonnepanelen kopen
    
 • Renovatie of onderhoud. Bijvoorbeeld:
  • Herstellen van de fundering
  • Verwijderen van asbest
    
 • Maatregelen klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld:
  • Zonneschermen of zonnewering
  • Waterdoorlatende tegels
  • Wateropvang of -afvoer
    
 • Uw woning geschikt maken om er langer te kunnen blijven wonen (levensloopbestendig maken). Bijvoorbeeld:
  • uw badkamer veilig maken
  • uw badkamer of slaapkamer naar de benedenverdieping verplaatsen
  • een traplift plaatsen
Soort lening

U kunt gebruik maken van de Woonlening hypothecair, Woonlening consumptief of de Woonlening Verzilverlening. Met deze leningen kunt u uw huis verduurzamen of uw woning laten aanpassen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen (levensloopbestendig).

Voorwaarden
 • U bent eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Den Helder
 • Bij een Woonlening consumptief: 
  • U bent jonger dan 76 jaar
  • De rente is 0%
  • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- lenen
  • De looptijd is 10 tot 15 jaar
 • Bij een Woonlening hypothecair:
  • De rente is 0%
  • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen
  • De looptijd is 10 tot 20 jaar
 • Bij een Woonlening Verzilverlening: 
  • U bent 58 jaar of ouder
  • De rente is 1,7%
  • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen
  • Uw woning is meer waard dan uw hypotheek (ook wel: overwaarde)
 • Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van uw woning. De vergunning moet verleend zijn, voordat u de lening aanvraagt.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • Er zijn criteria opgesteld waaraan de maatregelen moeten voldoen. Bekijk de Inspiratielijst (pdf). U kunt dit overleggen met uw aannemer of installateur.
Woonlening aanvragen

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in op de website van de gemeente Den Helder. Dat kunt u hieronder doen met de knop ‘Verzoek indienen’.
 2. De gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening Woonlening gemeente Den Helder 2023.
 3. Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Bent u het niet eens met dat besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
 4. Als u in aanmerking komt, kunt u een offerte aanvragen bij SVn. SVn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen. Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte.
 5. Als u de offerte accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.

Nodig bij indienen verzoek

Bij het indienen van een verzoek heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing (verplicht).
 • De door u ingevulde Maatregelenlijst (pdf). Op de Maatregelenlijst vult u maatregelen in die u van plan bent uit te voeren. Deze moeten voldoen aan de doelen en de technische eisen uit de verordening. Op zoek naar inspiratie voor de maatregelen die u uit kunt laten voeren? Bekijk de Inspiratielijst.
 • De laatste gemeentelijke belastingaanslag (WOZ-beschikking) van de woning waarvoor u de lening wilt aanvragen (verplicht). Bekijk een voorbeeld van de gemeentelijke belastingaanslag. Dit document heeft u per post ontvangen van Cocensus. U kunt uw WOZ-beschikking ook opvragen via het digitaal loket van Cocensus.
 • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning.

Verzoek indienen

Heeft u bovenstaande gegevens? Dan kunt u uw verzoek indienen.

Verzoek indienen met DigiD

Declareren facturen

Heeft u de woonlening en wilt u de facturen declareren? Dan heeft u het volgende nodig:

 • Het volledig ingevulde declaratieformulier van SVn. Het formulier vindt u in het bouwdepot van uw lening.
 • De facturen.

Stuur dit per e-mail op naar de gemeente. Beantwoord bij voorkeur de e-mail met de toewijzingsbrief die u heeft ontvangen. Vermeld het zaaknummer uit de toewijzingsbrief.

Natuurvriendelijk isoleren

Als u gaat isoleren, bent u verplicht te onderzoeken of er dieren in uw spouwmuur of onder uw dakpannen zitten. Denk hierbij aan vleermuizen en vogels. Deze dieren zijn beschermd, net als hun rust- en verblijfplaatsen. Het is als huiseigenaar moeilijk vast te stellen of er daadwerkelijk dieren aanwezig zijn. Daarom kunt u een ecologisch adviesbureau inschakelen. Of een isolatiebedrijf dat werkt volgens de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’. 

Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood en dat er rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven. Als er beschermde verblijfplaatsen worden gevonden, is het noodzakelijk dat er vervangende verblijfplaatsen zijn. Ook moet de natuurkalender worden gevolgd, zodat bij het treffen van isolerende maatregelen rekening wordt gehouden met gevoelige perioden zoals de broedperiode.

Op www.natuurvriendelijkisoleren.nl kunt u zien welke isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren.

Vragen?

Heeft u vragen over een lopende aanvraag? Of wilt u meer informatie over de voorwaarden van de gemeente? Neem dan contact met ons op:

 • stuur een bericht via het contactformulier.
 • Bel naar het algemeen telefoonnummer 14 0223 (dinsdag van 9.00 – 12.00 of donderdag van 13.00 – 17.00). Het nummer 14 0223 is het volledige telefoonnummer. Zet er geen 0223 voor. 

Heeft u een inhoudelijk vraag over het verduurzamen van uw woning? Bel dan naar het Duurzaam Bouwloket: telefoonnummer 072 7433956 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur).