Woonlening aanvragen

Bent u eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Den Helder? Dan kunt u geld lenen van de gemeente. Daarmee kunt u uw huis verduurzamen of levensloopbestendig maken. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Let op: U kunt de lening bij SVn pas aanvragen nadat u een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en toestemming heeft gekregen. Op de website van SVn vindt u wel meer informatie over de leningen.

Maatregelen waarvoor u geld kunt lenen

U kunt alleen geld lenen voor maatregelen uit de lijst maatregelen Woonlening Den Helder (pdf). Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

 • Uw woning energiezuiniger of gasloos maken. Bijvoorbeeld:
  • dak of muren isoleren
  • een warmtepomp kopen
  • zonnepanelen kopen
    
 • Renovatie of onderhoud. Bijvoorbeeld:
  • Herstellen van de fundering
  • Verwijderen van asbest
    
 • Uw woning geschikt maken om er langer te kunnen blijven wonen (levensloopbestendig maken). Bijvoorbeeld:
  • uw badkamer veilig maken
  • uw badkamer of slaapkamer naar de benedenverdieping verplaatsen
  • een traplift plaatsen
Soort lening

U kunt gebruik maken van de Woonlening hypothecair, Woonlening consumptief of de Woonlening Verzilverlening. Met deze leningen kunt u uw huis verduurzamen of uw woning laten aanpassen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen (levensloopbestendig).

Bedrag, looptijd en rente

Afhankelijk van de lening:

 • U kunt lenen: minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief btw).
 • De looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar.
 • De rente is 0,5% tot 1,7%.
Voorwaarden
 • U bent eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Den Helder
 • Bij een Woonlening consumptief: u bent jonger dan 76 jaar
 • Bij een Woonlening Verzilverlening: u bent 58 jaar of ouder
 • Bij een Woonlening Verzilverlening: uw woning is meer waard dan uw hypotheek (ook wel: overwaarde)
 • Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van uw woning. De vergunning moet verleend zijn, voordat u de lening aanvraagt.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • Bij een Woonlening hypothecair en Woonlening consumptief: de maatregelen moeten een energiebesparing opleveren. Er zijn criteria opgesteld waaraan de maatregelen moeten voldoen. Bekijk de criteria maatregelen verduurzaming (pdf). Wij adviseren u deze lijst te overleggen aan uw aannemer of installateur.
Woonlening aanvragen

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in op de website van de gemeente Den Helder. Dat kunt u hieronder doen met de knop ‘Verzoek indienen’.
 2. Als uw verzoek is ingediend, bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor de lening. Dit doet de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voor de gemeente. De Omgevingsdienst toetst uw aanvraag aan de criteria van de gemeente. Deze voorwaarden en criteria vindt u in de Verordening Comfortabel Wonen 2019.
 3. Binnen 8 weken krijgt u een brief van de gemeente. In de brief staat of u de lening kunt aanvragen bij SVn of niet. Bent u het niet eens met dat besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
 4. Als u in aanmerking komt, kunt u een offerte aanvragen bij Svn. Svn bekijkt of u in staat bent om de lening terug te betalen.Als dit zo is, krijgt u van SVn een offerte.
 5. Als u de offerte accepteert, wordt de uitkering van de lening gestart.

Nodig bij indienen verzoek

Bij het indienen van een verzoek heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • Een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing (verplicht).
 • Een ingevuld overzicht maatregelen woonlening (pdf) (verplicht). U kunt alleen geld lenen voor aanpassingen uit de lijst maatregelen Woonlening Den Helder (pdf). Deze aanpassingen moeten voldoen aan de technische eisen.
 • De laatste WOZ-beschikking (gemeentelijke belastingaanslag) van de woning waarvoor u de lening wilt aanvragen (verplicht). Dit document heeft u per post ontvangen van Cocensus. U kunt uw WOZ-beschikking ook opvragen via het digitaal loket van Cocensus.
 • Indien van toepassing: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning.

Verzoek indienen

Heeft u bovenstaande gegevens? Dan kunt u uw verzoek indienen.

Verzoek indienen met DigiD

Vragen?

Heeft u vragen over een lopende aanvraag? Of wilt u meer informatie over de voorwaarden van de gemeente? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:

Heeft u een inhoudelijk vraag over het verduurzamen van uw woning? Bel dan naar het Duurzaam Bouwloket: telefoonnummer 072 7433956 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur).