Subsidie energiebesparende maatregelen

U kunt de subsidie energiebesparende maatregelen niet meer aanvragen. De informatie hieronder is bedoeld voor mensen die de subsidie al hebben aangevraagd.

Hoe krijg ik de subsidie uitgekeerd?

Nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, laat u de maatregel uitvoeren. Binnen 2 maanden na de uitvoering moet u een 'aanvraag tot vaststelling' van de subsidie indienen. Daarmee toont u aan dat u de maatregel heeft uitgevoerd.

U dient de aanvraag tot vaststelling zo in:

Stuur het volgende op naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl:

  1. Het ingevulde vaststellingsformulier (pdf).
  2. Bewijzen van de uitgevoerde maatregel waarvoor de subsidie is verleend:
    • kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften).
    • een aannemer-/installateursverklaring (pdf), ingevuld door het bedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd.
    • kopieën van de eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen.

Het college stelt binnen 8 weken de subsidie vast. Zodra de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente binnen 4 weken het geld over naar uw rekeningnummer.

Natuurvriendelijk isoleren

Als u gaat isoleren, bent u verplicht te onderzoeken of er dieren in uw spouwmuur of onder uw dakpannen zitten. Denk hierbij aan vleermuizen en vogels. Deze dieren zijn beschermd, net als hun rust- en verblijfplaatsen. Het is als huiseigenaar moeilijk vast te stellen of er daadwerkelijk dieren aanwezig zijn. Daarom kunt u een ecologisch adviesbureau inschakelen. Of een isolatiebedrijf dat werkt volgens de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’. 

Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood en dat er rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven. Als er beschermde verblijfplaatsen worden gevonden, is het noodzakelijk dat er vervangende verblijfplaatsen zijn. Ook moet de natuurkalender worden gevolgd, zodat bij het treffen van isolerende maatregelen rekening wordt gehouden met gevoelige perioden zoals de broedperiode.

Op www.natuurvriendelijkisoleren.nl kunt u zien welke isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidieverordening (pdf)? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088 1021398 ( maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12:00) of stuur een e-mail naar postbus@odnhn.nl.

Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket