Subsidie energiebesparende maatregelen aanvragen

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen aan uw woning om energie te besparen.

Begin niet met de uitvoering van de maatregelen voordat uw subsidieaanvraag door ons is goedgekeurd. Als u eerder begint, krijgt u de subsidie achteraf niet.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?
 • Spouwmuurisolatie
 • Binnengevelisolatie
 • Buitengevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • Dakisolatie
 • Kozijnen vervangen
 • Beglazing vervangen

U kunt ook subsidie aanvragen voor bewezen technologieën op het gebied van energiebesparing die niet in bovenstaande lijst staan. Dit bekijken we per aanvraag.

Voorwaarden
 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder.
 • U voert de maatregel pas uit nadat de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd.
 • Als een vergunning of ontheffing nodig is voor de maatregel, moet de vergunning verleend zijn voordat u de subsidie aanvraagt.
 • De maatregel komt voor op de Duurzame Energielijst (pdf). Meer informatie vindt u in de toelichting (pdf)
 • De maatregel voldoet aan de gestelde criteria in de Duurzame Energielijst
 • Met een aannemerverklaring/installateurverklaring kunt u achteraf aantonen dat de maatregel is uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.
Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten, inclusief btw.
 • De subsidie is maximaal € 500,-
Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

De gemeente Den Helder heeft in 2023 € 200.000,- beschikbaar gesteld. De regeling stopt zodra het subsidiebedrag op is. Nieuwe aanvragen worden dan niet meer behandeld. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie vindt u in de subsidieverordening (pdf).

Welke maatregel is geschikt voor mijn woning?

Weet u niet welke maatregel geschikt is voor uw woning? Neemt u dan contact op met het Duurzaam Bouwloket, telefoonnummer 0223-208000 of via de website van Duurzaam Bouwloket. Dit is het energieloket van de gemeente waar u terecht kunt met (technische) vragen over de maatregelen.

Hoe vind ik een goed, gecertificeerd bedrijf?

Gaat u uw woning isoleren en zoekt u een betrouwbaar bedrijf dat dit voor u kan doen? Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het vinden van een regionaal bedrijf dat de juiste certificeringen heeft en kwaliteit levert.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie op deze manier aanvragen:

 1. Stuur het ondertekende, ingescande aanvraagformulier (pdf) en de offerte/opdrachtbevestiging op naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl.
 2. Het college besluit binnen 8 weken of u de subsidie krijgt of niet. U krijgt hierover een brief. Als uw aanvraag onvolledig is, heeft u daarna nog 4 weken om deze compleet te maken.
 3. Besluit het college dat u de subsidie krijgt? Dan kunt u de maatregel laten uitvoeren volgens de offerte.
Hoe krijg ik de subsidie uitgekeerd?

Nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, laat u de maatregel uitvoeren. Binnen 2 maanden na de uitvoering moet u een 'aanvraag tot vaststelling' van de subsidie indienen. Daarmee toont u aan dat u de maatregel heeft uitgevoerd.

U dient de aanvraag tot vaststelling zo in:

Stuur het volgende op naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl:

 1. Het ingevulde vaststellingsformulier (pdf).
 2. Bewijzen van de uitgevoerde maatregel waarvoor de subsidie is verleend:
  • kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften).
  • een aannemer-/installateursverklaring (pdf), ingevuld door het bedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd.
  • kopieën van de eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen.

Het college stelt binnen 8 weken de subsidie vast. Zodra de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente binnen 4 weken het geld over naar uw rekeningnummer.

Natuurvriendelijk isoleren

Als u gaat isoleren, bent u verplicht te onderzoeken of er dieren in uw spouwmuur of onder uw dakpannen zitten. Denk hierbij aan vleermuizen en vogels. Deze dieren zijn beschermd, net als hun rust- en verblijfplaatsen. Het is als huiseigenaar moeilijk vast te stellen of er daadwerkelijk dieren aanwezig zijn. Daarom kunt u een ecologisch adviesbureau inschakelen. Of een isolatiebedrijf dat werkt volgens de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’. 

Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood en dat er rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven. Als er beschermde verblijfplaatsen worden gevonden, is het noodzakelijk dat er vervangende verblijfplaatsen zijn. Ook moet de natuurkalender worden gevolgd, zodat bij het treffen van isolerende maatregelen rekening wordt gehouden met gevoelige perioden zoals de broedperiode.

Op www.natuurvriendelijkisoleren.nl kunt u zien welke isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidieverordening (pdf)? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088 1021398 ( maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12:00) of stuur een e-mail naar postbus@odnhn.nl.

Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket