Subsidie energiebesparende maatregelen aanvragen

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen aan uw woning om energie te besparen.

Begin niet met de uitvoering van de maatregelen voordat uw subsidieaanvraag door ons is goedgekeurd. Als u eerder begint, krijgt u de subsidie achteraf niet.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?
 • Spouwmuurisolatie
 • Binnengevelisolatie
 • Buitengevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • Dakisolatie
 • Kozijnen vervangen
 • Beglazing vervangen

U kunt ook subsidie aanvragen voor bewezen technologieën op het gebied van energiebesparing die niet in bovenstaande lijst staan. Dit bekijken we per aanvraag.

Voorwaarden
 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder.
 • U voert de maatregel pas uit nadat de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd.
 • Als een vergunning of ontheffing nodig is voor de maatregel, moet de vergunning verleend zijn voordat u de subsidie aanvraagt.
 • De maatregel komt voor op de Duurzame Energielijst (pdf). Meer informatie vindt u in de toelichting (pdf)
 • De maatregel voldoet aan de gestelde criteria in de Duurzame Energielijst
 • Met een aannemerverklaring/installateurverklaring kunt u achteraf aantonen dat de maatregel is uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.
Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten, inclusief btw.
 • De subsidie is maximaal € 500,-
Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

De gemeente Den Helder heeft in 2023 € 200.000,- beschikbaar gesteld. De regeling stopt zodra het subsidiebedrag op is. Nieuwe aanvragen worden dan niet meer behandeld. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie vindt u in de subsidieverordening (pdf).

Welke maatregel is geschikt voor mijn woning?

Weet u niet welke maatregel geschikt is voor uw woning? Neemt u dan contact op met het Duurzaam Bouwloket, telefoonnummer 0223-208000 of via de website van Duurzaam Bouwloket. Dit is het energieloket van de gemeente waar u terecht kunt met (technische) vragen over de maatregelen.

Hoe vind ik een goed, gecertificeerd bedrijf?

Gaat u uw woning isoleren en zoekt u een betrouwbaar bedrijf dat dit voor u kan doen? Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het vinden van een regionaal bedrijf dat de juiste certificeringen heeft en kwaliteit levert.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie op deze manier aanvragen:

 1. Stuur het ondertekende, ingescande aanvraagformulier (pdf) en de offerte/opdrachtbevestiging op naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl.
 2. Het college besluit binnen 8 weken of u de subsidie krijgt of niet. U krijgt hierover een brief. Als uw aanvraag onvolledig is, heeft u daarna nog 4 weken om deze compleet te maken.
 3. Besluit het college dat u de subsidie krijgt? Dan kunt u de maatregel laten uitvoeren volgens de offerte.
Hoe krijg ik de subsidie uitgekeerd?

Nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, laat u de maatregel uitvoeren. Binnen 2 maanden na de uitvoering moet u een 'aanvraag tot vaststelling' van de subsidie indienen. Daarmee toont u aan dat u de maatregel heeft uitgevoerd.

U dient de aanvraag tot vaststelling zo in:

Stuur het volgende op naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl:

 1. Het ingevulde vaststellingsformulier (pdf).
 2. Bewijzen van de uitgevoerde maatregel waarvoor de subsidie is verleend:
  • kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften).
  • een aannemer-/installateursverklaring (pdf), ingevuld door het bedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd.
  • kopieën van de eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen.

Het college stelt binnen 8 weken de subsidie vast. Zodra de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente binnen 4 weken het geld over naar uw rekeningnummer.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidieverordening (pdf)? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088 1021398 ( maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12:00), stuur een bericht via het contactformulier of stuur een e-mail naar postbus@odnhn.nl.

Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket