Programma Duurzaamheid

In dit programma staan de ambities, doelen en activiteiten voor de komende jaren.

Samen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners zet gemeente Den Helder stappen voor een duurzame toekomst voor Den Helder. In die toekomst stoten we minder CO2 uit en gaan we zorgvuldig om met onze ruimte, ons groen en onze grondstoffen. Zo zorgen we ervoor dat wij en onze (klein)kinderen later hier fijn kunnen blijven wonen, werken, leren en recreëren. 

5 Grote duurzaamheidsthema's

Onze visie, ambities, speerpunten en doelen hebben we vastgelegd in het Programma Duurzaamheid en in 5 grote thema’s verdeeld:

  • Energietransitie: meer duurzame energie en het stimuleren van de overstap naar duurzame warmte; 
  • Duurzame mobiliteit: de beste fietsstad van Nederland met goede doorfietsroutes en bereikbaar openbaar vervoer; 
  • Klimaatadaptatie: een klimaatbestendige en waterrobuuste stad; 
  • Biodiversiteit: meer ruimte voor dieren en planten, waardoor deze in aantal toenemen en meer soorten kunnen terugkomen; 
  • Circulaire samenleving: waarbij de grondstoffen die we gebruiken lokaal worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt en hergebruikt.

Om deze ambities te halen is een Duurzaamheidsagenda opgesteld met activiteiten voor vier jaar. De agenda vindt u ook in het Programma Duurzaamheid. 

Programma Duurzaamheid 2024 - 2027 (pdf) bekijken

Niet alles kan tegelijkertijd

Samen met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad van Den Helder zijn keuzes gemaakt: wat doen we eerst en wat doen we later? Meepraten kon via ingesprek.denhelder.nl. In februari van 2024 stelde de raad het Programma Duurzaamheid vast. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.