CO2-prestatieladder gemeente Den Helder

De CO2-uitstoot wordt berekend met de werkwijze van de zogenoemde CO2-prestatieladder.

De gemeentelijke organisatie heeft als doel om de komende jaren minder CO2 uit te stoten. De uitstoot wordt berekend met de werkwijze van de zogenoemde CO2-prestatieladder.

Doelstelling

De gemeentelijke organisatie wil in 2026:

  • 53% minder CO2 uitstoten dan in 2018
  • 40% minder energie per jaar verbruiken dan in 2018

Maatregelen

De mogelijke maatregelen die bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot zijn opgenomen in de CO2-prestatieladder (pdf). We letten op de CO2-uitstoot bij bijvoorbeeld:

  • verbouwing van ons vastgoed, bijvoorbeeld door gebruik van zonnepanelen.
  • de openbare verlichting, bijvoorbeeld door gebruik van LED.
  • belastende brandstof, bijvoorbeeld door gebruik van blauwe diesel.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) stelt eisen aan de CO2-reductie van de gemeente. De gemeente voldoet aan deze eisen. Op de website van SKAO vindt u meer informatie over deze eisen.

CO2-uitstoot per jaar

De gemeente heeft haar energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot. Daarmee weten we de CO2-uitstoot per energiestroom. Dit noemen we de CO2-footprint. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend.

Certificaat

Een onafhankelijke organisatie heeft de gegevens van de gemeente gecontroleerd en een certificaat uitgereikt.