Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in bijzondere gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Het vreemdelingenpaspoort vraagt u persoonlijk aan in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Afspraak maken

Kosten

 • Vreemdelingenpaspoort: € 63,40
 • Vreemdelingenpaspoort, spoedaanvraag: € 120,45

Voorwaarden

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U kunt aantonen dat u geen nationaliteit heeft of dat uw eigen land u geen paspoort verstrekt.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • De Verenigde Naties erkennen u niet als vluchteling. Als u de vluchtelingenstatus heeft, kunt u in aanmerking komen voor een vluchtelingenpaspoort.

Hoe het werkt

 1. Na uw aanvraag in het stadhuis controleert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of uw gegevens juist zijn.
 2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.
 3. Krijgt u een vreemdelingenpaspoort, maak dan een afspraak met de gemeente. U kunt ook bellen, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur).
 4. De gemeente neemt uw vingerafdrukken op.
 5. Na 2 tot 4 maanden kunt u uw vreemdelingenpaspoort afhalen in het stadhuis. U krijgt bericht als het klaar is. U moet het vreemdelingenpaspoort binnen 3 maanden afhalen.

Meenemen

 • 1 pasfoto die voldoet aan de eisen voor een pasfoto. Tip: laat uw pasfoto maken door een expert.
 • Uw geldige of verlopen paspoorten en ID-kaarten, bijvoorbeeld uw oude vreemdelingenpaspoort
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken, bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade
 • Uw geldige verblijfsvergunning
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogden. U moet kunnen aantonen dat de handtekeningen echt zijn met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogden.

Geldigheid

Maximaal 5 jaar, de geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Vreemdelingenpaspoort kwijt

Als u uw vreemdelingenpaspoort kwijt bent, moet u dat persoonlijk in het stadhuis melden. Maak hiervoor een afspraak. Aan de balie vult u een verklaring in. Daarna kunt u meteen kunt u meteen een nieuw vreemdelingenpaspoort aanvragen. Neem een geldig rijbewijs of ID-kaart mee, als u die heeft.

Aangifte

Als uw paspoort gestolen is, doe dan ook aangifte van diefstal bij de politie.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Is het niet mogelijk om vingerafdrukken van u te nemen door een lichamelijke of geestelijke aandoening? Bij een tijdelijke aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat 1 jaar geldig is of wachten tot de aandoening is genezen. Heeft u een permanente aandoening, dan kunt u een paspoort aanvragen dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning (uw verblijfsstatus).