Nederlandse nationaliteit aanvragen

Woont u in Den Helder en wilt u de Nederlandse nationaliteit? U kunt dan een verzoek voor naturalisatie indienen bij de gemeente Den Helder.

Voorwaarden

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u de voorwaarden om Nederlander te worden door naturalisatie.

Kosten

Op de website van de IND vindt u de kosten voor het indienen van het verzoek tot naturalisatie.

Verzoek indienen

Bel naar de gemeente om een verzoek tot naturalisatie in te dienen, telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Meenemen naar het stadhuis

Is er een afspraak met u gemaakt? Neem dan voor deze afspraak mee naar het stadhuis:

  • Uw geldig paspoort
  • Uw geldige verblijfsvergunning
  • Geboorteakte uit uw land van herkomst (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
  • Huwelijksakte uit uw land van herkomst (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
  • Inburgeringsdiploma of gelijkwaardig diploma of vrijstelling
  • Als u ook uw kinderen wilt naturaliseren (mede-naturalisatie):
    • schriftelijke toestemming van de andere ouder
    • kind van 12 tot 18 jaar: neem uw kind mee

Beslissing

De gemeente maakt een dossier met een advies. Het dossier wordt naar de IND gestuurd. Na maximaal 12 maanden krijgt u een brief (beschikking) van de IND. Hierin staat of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. In de brief staat ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

Meer informatie

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u meer informatie over Nederlander worden door naturalisatie.