Ontheffing geluidshinder aanvragen

Verwacht u geluidshinder te veroorzaken? Bijvoorbeeld met een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Of wilt u gebruikmaken van een geluidswagen om muziek of (reclame)boodschappen te laten horen? Dan heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

Wanneer heb ik geen ontheffing nodig?

Er is geen ontheffing nodig tussen 07.00 – 19.00 uur op werkdagen wanneer u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. De geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012 worden niet overschreden.
 2. Het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Voorwaarden

 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning
 • Gegevens van de machines die gebruikt worden, inclusief geluidsgegevens

Indien van toepassing:

 • Een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Fasering/planning van de werkzaamheden;
 • Een akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing.

Kosten

€ 53,25 voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Aanvragen

Uw aanvraag moet volledig zijn, anders neemt de gemeente deze niet in behandeling. U kunt niet verwijzen naar een eerdere aanvraag of documenten.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten digitaal toevoegen:

 • Situatieschets van de plek waar het geluid geproduceerd wordt
 • Als u het terrein van iemand anders gebruikt: toestemming zakelijk gerechtigde van het te gebruiken terrein.

Direct regelen

Ontheffing aanvragen met DigiD

Ontheffing aanvragen met eHerkenning

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u ook de ontheffing aanvragen zonder inloggen.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.