Ondernemerspeiling

Wij vinden de meningen en ervaringen van onze ondernemers belangrijk. Daarom is in 2022 een Ondernemerspeiling gehouden.

De meningen en ervaringen van onze ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Den Helder. Daarom is onlangs een Ondernemerspeiling gehouden. Hiermee krijgen we inzicht in de sterke en minder sterke punten van het functioneren van de gemeente.

Het onderzoek is gedaan in meerdere Nederlandse gemeenten. Daardoor kunnen we de resultaten vergelijken met andere Nederlandse gemeenten. Deze manier van onderzoeken heet benchmark. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. De resultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de resultaten van het gemeentelijk beleid te monitoren en te meten, om te verantwoorden en waar nodig bij te sturen.

Download