Ondernemersnetwerken

Een netwerk ondersteunt ondernemers in samenwerken en kennisdelen en is daarom van belang voor ondernemers. Door lid te worden van een vereniging of bijeenkomsten bij te wonen, ontmoet u andere ondernemers in Den Helder en de regio. Deze ondernemersnetwerken zijn belangrijke partners in de stad om samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid te werken aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving.