Loonkostensubsidie

Bent u een werkgever en neemt u iemand in dienst met een verminderde productiviteit? Of denkt u dat u een medewerker aanneemt met een verminderde productiviteit? Dan heeft u misschien recht op loonkostensubsidie (Lks). De loonkostensubsidie compenseert u bij het aannemen van een medewerker met een verminderde productiviteit.

Voorbeeld

Een werkgever heeft iemand aangenomen waarvan hij twijfelt of de medewerker wel volledig kan meedraaien. Na een gesprek met zijn medewerker blijkt dat de medewerker inderdaad veel moeite heeft met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkgever denkt dat zijn nieuwe medewerker verminderde productiviteit levert en vraagt daarom loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U bent een werkgever die iemand in dienst neemt met een verminderde productiviteit door ziekte of handicap.
 • De medewerker staat ingeschreven als inwoner binnen de gemeente Den Helder.
 • U gaat een dienstverband van minimaal 12 uur per week aanbieden.
 • U gaat een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbieden.
 • Uitzendondernemingen moeten gebruikmaken van een arbeidsovereenkomst type fase B (ABU Cao) of fase 3 (NBBU Cao).
 • U dient de aanvraag in binnen 2 maanden na aanvang van het dienstverband.

Hoe hoog is de subsidie?

 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. De gemeente wijst deze expert aan.
 • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het loonwaarde-percentage, de leeftijd van de medewerker en het aantal uur uit het dienstverband.
 •  Op de website van Samenvoordeklant kunt u eenvoudig de hoogte van de subsidie berekenen.

De hoogte van de Lks is gelinkt is aan het wettelijk minimumloon. Het vastgestelde loonwaarde-percentage is daarmee niet gelinkt aan uw eigen cao-lonen of afwijkende loonafspraken.

Loonkostensubsidie aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u via de onderstaande knop de aanvraag bij de gemeente indienen. De gemeente neemt uw aanvraag daarna in behandeling. Over het besluit krijgt u een brief. De gemeente moet uw aanvraag goed kunnen beoordelen. Controleer daarom zorgvuldig de informatie die u aanlevert. Ook moet u de arbeidsovereenkomst toevoegen als bijlage.

Loonkostensubsidie aanvragen zonder inloggen

Loonkostensubsidie verlengen

Heeft u voor uw medewerker al eens loonkostensubsidie aangevraagd? Dan kunt u eenvoudig een verzoek voor verlenging indienen. Heeft u van de gemeente een brief ontvangen met daarin een einddatum? Dan ontvangt u tot en met deze datum maandelijks de betaling. U kunt in één van de onderstaande situaties gebruik maken van de verlenging:

 1. U heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst afgesloten met uw medewerker en u gaat deze verlengen.
 2. U heeft het aantal uren in de arbeidsovereenkomst gewijzigd.
 3. De loonwaarde-meting is verlopen. Dit loopt vaak gelijk met de einddatum tot wanneer u de subsidie toegekend heeft gekregen. U kunt dit terugvinden in de laatste brief die u van de gemeente heeft ontvangen.

Als u een verlengingsverzoek doet via de website, dan kunt u direct de nieuwe arbeidsovereenkomst toevoegen. Bij de uitvoering van een nieuw loonwaarde-onderzoek neemt de gemeente contact met u op.

Loonkostensubsidie verlengen zonder inloggen

Wat kunt u na uw aanvraag verwachten?

De gemeente bekijkt uw aanvraag. U krijgt een brief (beschikking) met een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan gebeurt het volgende:

 1. De gemeente wijst een loonwaarde-expert aan. Deze loonwaarde-expert neemt contact met u op.
 2. De loonwaarde-expert komt bij u langs om de loonwaarde van de medewerker te meten. De expert kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke begeleiding.
 3. De loonwaarde-expert stelt een rapport op. Daarin staat onder meer de hoogte van het percentage van de loonwaarde en een advies met betrekking tot begeleiding.
 4. De gemeente belt u om het rapport met de loonwaarde te bespreken. Als dat nodig is, maakt de gemeente met u en de medewerker een afspraak om het rapport te bespreken.
 5. Na het gesprek ontvangt u een brief (beschikking) met daarin de bevestiging van het besluit.
 6. Bij een positief besluit, ontvangt u maandelijks de subsidie.

Vragen?

Bel naar Team Participatie, telefoonnummer 14 0223 en kies in het menu voor optie 3. Of stuur een e-mail naar team.participatie@denhelder.nl.