Duurzaam ondernemen

Ondernemers kunnen veel bijdragen aan verduurzaming in Den Helder. Soms is dat zelfs verplicht. Kijk wat u als ondernemer kunt doen en hoe de gemeente u daarbij helpt.

Ondernemers kunnen veel bijdragen aan verduurzaming in Den Helder. Soms is dat zelfs verplicht. Kijk wat u als ondernemer kunt doen en hoe de gemeente u daarbij helpt. Ook vindt u hieronder een handig overzicht van subsidies voor het verduurzamen van uw bedrijf.

Verduurzaming in uw onderneming

De gemeente Den Helder heeft haar ondernemers nodig bij het verduurzamen. Er zijn al veel voorbeelden. We zien zonnepanelen op daken, elektrische wagens en laadpunten. Er worden panden geïsoleerd en er zijn al veel van het aardgas af. We gaan dan ook samen door met het verder verduurzamen van onze gemeente. Toch zijn er vaak nog vragen: waar moet ik als ondernemer rekening mee houden, wat zijn mijn verplichtingen en wat levert het mij op? 

Via onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over energie besparen,  CO2-uitstoot verminderen, circulair ondernemen, innovatie en energie opwekken:

Veelgestelde vragen

1. Wat is de Energiebesparingsplicht?

Voor locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) geldt de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat ondernemers op deze locaties energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Mogelijke maatregelen kunt u vinden in de Erkende maatregelenlijsten op de website van RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/eml). Wilt u weten of uw onderneming verplicht is om energie te besparen? Dan kunt u de MKB-Nederland Quickscan van DEB doen op www.deb.nl/quickscan.

Als u een energiebesparingsplicht heeft, moet u hierover eens in de vier jaar rapporteren. Dit is de informatieplicht. Verbruikt uw locatie meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m3aardgas(equivalent)? Dan heeft u waarschijnlijk ook een onderzoeksplicht. Bent u een grote onderneming of een maatschappelijke instelling met economische activiteit? Dan kan het ook nog zo zijn dat u een EED-auditplicht heeft. 

Op de website van het RVO vindt u meer informatie over de verplichtingen, stappenplannen en regelingen

2. Moeten mijn kantoorgebouwen verplicht minimaal energielabel C hebben?

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen van 100 m2 of groter waarvan minimaal 50% van het totale gebruiksoppervlakte wordt gebruikt voor kantoorfuncties minimaal energielabel C hebben. Is het gebouw een monument of wordt het gebouw binnen twee jaar gesloopt of getransformeerd? Dan geldt deze verplichting niet. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Het is goed om te checken wat het energielabel van uw gebouw is. Dit kunt u opzoeken op www.ep-online.nl. Is het label van het kantoorgebouw lager dan energielabel C en moet u voldoen aan deze verplichting? Dan moet u maatregelen nemen. 

Een energieadviseur kan u hiermee verder helpen. Daarnaast zijn er diverse subsidies en regelingen die u hierbij ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.zetookdeknopom.nl

Nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd, kunt u een nieuw energielabel aanvragen.

3. Hoe zit het met beperkingen rond de transportcapaciteit van elektriciteit (netcongestie)?

Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’. Met netcapaciteit of transportcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. Daardoor worden nieuwe verduurzamingsprojecten niet altijd direct aangesloten. Ook bestaande zonne-energieprojecten kunnen hier last van hebben. Voor de Kop van Noord-Holland vindt u op de website van Liander een overzicht van de (actuele) knelpunten.  

Oplossingsrichtingen netcongestie

De gemeente, RVO en Provincie Noord Holland helpen met advies, begeleiding en subsidie om tóch zoveel mogelijk (zonne-)energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. Zo heeft Liander een overzicht van alternatieven bij transportschaarste (2020) gemaakt en heeft Netbeheer Nederland een factsheet over opschaalbare oplossingen voor transportschaarste (2020) gemaakt. Met de provincie werken we daarnaast samen in de Taskforce Energie-infrastructuur

Subsidies en regelingen 

Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar voor het verduurzamen van ondernemingen. Zo zijn er veel provinciale, landelijke en zelfs Europese regelingen. Hieronder staat meer informatie over een selectie van deze subsidies en regelingen. Let op: deze zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

1. Provinciaal

De provincie heeft diverse regelingen die ondernemers helpen om energie te besparen en de CO2- uitstoot te verminderen. Deze regelingen kunt u vinden op deze website van de Provincie Noord- Holland

2. Landelijk en Europees

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie- en financieringswijzer ontwikkeld. Daar vindt u een overzicht van alle subsidies en regelingen vanuit het Rijk en Europa. Zo is er subsidie voor warmtepompen, zonnepanelen en zonne-energie. Daarnaast zijn er regelingen als u investeert om de uitstoot van CO2 te verminderen. Ook vindt u er de subsidies voor projecten rond innovatie, verduurzaming en samenwerking. 

Ga naar de subsidie- en financieringswijzer van RVO

Enkele regelingen en subsidies

Subsidie Omschrijving Voor wie? Meer informatie
Investeringssubsidie duurzame energie en besparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) Zakelijke gebruikers kunnen voor een zonneboiler en een (hybride) warmtepomp subsidie aanvragen.  Zakelijke gebruikers  www.rvo.nl
Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers U kunt een deel van de investeringskosten aftrekken van de winst als u maatregelen neemt om minder CO2 uit te stoten of energiezuiniger te zijn. Deze regeling geldt ook voor zonnepanelen voor klein verbruik. Een bedrijf dat investeert in een duurzaam bedrijfsmiddel www.rvo.nl
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) Deze subsidie is voor grootschalige energie-opwek of om de CO2 uitstoot te verminderen. Dit zijn bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Let op: voor 2023 is de regeling gesloten. Houdt onderstaande website in de gaten voor wanneer de regeling opnieuw wordt geopend.      
Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemers die investeren in duurzaamheid  www.rvo.nl en bijbehorende infogaphics
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) Voor lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit met zonne-energie, windenergie of waterkracht is er de Subsidieregeling Coöperatie Energieopwekking. Energiecoöperaties of Verenigingen van Eigenaren (VvE's) www.rvo.nl