Meer mogelijkheden voor ISDE-subsidie in 2023

Heeft u een eigen woning of bedrijfspand en wilt u graag subsidie ontvangen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen? Vanaf dit jaar heeft u meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

ISDE-subsidie: wat en voor wie?

Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen.

Subsidie voor één isolatiemaatregel

Door een aantal belangrijke wijzigingen is de ISDE-subsidie dit jaar voor meer mensen toegankelijk. Zo kunt u nu als woningeigenaar al subsidie aanvragen voor slechts één isolatiemaatregel. Het is dus niet meer nodig om meerdere maatregelen tegelijk uit te voeren.

U krijgt ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een tweede (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten.

Meer tijd voor het aanvragen van subsidie

Ook heeft u in 2023 aanzienlijk meer tijd om subsidie aan te vragen. Voor alle maatregelen die zijn uitgevoerd na 1 januari 2022 geldt een aanvraagtermijn van 24 maanden. Voor zakelijke gebruikers is dit andersom. Zij moeten eerst de subsidieaanvraag doen en hebben daarna 24 maanden de tijd om de maatregelen uit te (laten) voeren.

Voor meer informatie kunnen woningeigenaren altijd terecht bij de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket.

Andere wijzigingen

Andere wijzigingen hebben onder meer betrekking op een vernieuwde berekening van het glasoppervlakte en subsidie voor een elektrische kookvoorziening. Kijk voor een volledig overzicht op de website van het Duurzaam Bouwloket op de pagina ISDE-subsidie: wat is er gewijzigd?.

Subsidie aanvragen

Op de website van het Duurzaam Bouwloket kunt u de subsidie aanvragen . Ook vindt u daar alle belangrijke informatie over de regeling. De subsidie is beschikbaar tot 2030. Voor meer informatie kunnen woningeigenaren altijd terecht bij de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket. Neem contact op via www.duurzaambouwloket.nl/contact of bel naar telefoonnummer 0223-208 000.

Nog meer mogelijkheden

Ga voor nog meer aantrekkelijke advies-, subsidie- en financieringsmogelijkheden naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck of www.denhelder.nl/energieadvies.