Wmo

Heeft u problemen bij uw dagelijkse gang van zaken of om zelfstandig te blijven leven? Of heeft u een algemene vraag over zorg? Neem dan contact op met de gemeente. Een medewerker bespreekt met u hoe u geholpen kunt worden.

De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven leven. Dat is bepaald in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Bij zelfstandig leven hoort bijvoorbeeld:

 • een schoon en leefbaar huis
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
 • praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie
 • sociale contacten onderhouden
 • binnen uw woonplaats reizen
 • zinnige dagbesteding
 • structuur aanbrengen in de dag of week (plannen en organiseren)

Hulp is voor alle inwoners

De hulp is er voor alle inwoners van de gemeente, maar vooral voor:

 • mensen met een lichamelijke beperking
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • ouderen

Hulp vragen

Heeft u een algemene vraag over zorg of heeft u problemen bij uw dagelijkse gang van zaken? Bel dan de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 14.00 uur). U bespreekt uw vraag met een medewerker en geeft aan wat u wilt bereiken. Als blijkt dat u hulp nodig heeft, bekijken we eerst of een algemene voorziening voor u voldoende is.

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek bespreekt de Wmo-consulent samen met u uw persoonlijke en/of gezinssituatie. Uiteindelijk moet duidelijk worden wat u precies nodig heeft om uw dagelijkse gang van zaken te kunnen uitvoeren. De consulent bekijkt wat u daarbij zelf kunt doen en of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen helpen.

Als u dat wilt, dan kan iemand die u goed kent of uw begeleider bij dat gesprek aanwezig zijn. Ook kunt u hierbij gratis hulp krijgen (cliëntondersteuning).

Voorzieningen

De gemeente biedt hulp aan in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. U kunt deze ook gebruiken als u geen ziekte, handicap of andere beperking heeft. Voor het gebruik of de aanschaf van deze voorzieningen krijgt u geen Wmo-indicatie. Bij sommige van deze voorzieningen moet u zelf bijdragen in de kosten. Vanuit de Wmo kunnen we meer informatie geven en u helpen in contact te komen met deze organisaties.

Voorbeelden van algemene voorzieningen

 • maaltijdservice
 • boodschappenservice
 • BoodschappenPlusBus
 • glazenwasser
 • Valys vervoer, verder reizen dan 5 OV-zones (1 zone = 4 à 5 kilometer) vanaf uw woonadres
 • persoonlijk alarmsysteem
 • thuiszorgwinkel voor tijdelijke uitleenartikelen, bijvoorbeeld een douchestoel of een rolstoel
 • buurthuis voor sociale contacten

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen

 • hulp bij het huishouden
 • woningaanpassing
 • rolstoel
 • scootmobiel
 • driewielfiets
 • taxivervoer
 • begeleiding
 • dagbesteding

Brief van de gemeente (beschikking)

Als u een maatwerkvoorziening nodig heeft, ontvangt u een brief (beschikking) waarin uw vraag en de maatwerkvoorziening staat beschreven. De Wmo-consulent zorgt ervoor dat de maatwerkvoorziening geleverd wordt door de leverancier of zorgaanbieder.

Eigen bijdrage Wmo

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning die u thuis krijgt via een Wmo-maatwerkvoorziening. Voor kinderen tot 18 jaar geldt alleen een eigen bijdrage voor woningaanpassingen uit de Wmo. Of u een eigen bijdrage betaalt, bepaalt het CAK aan de hand van 2 gegevens: uw leeftijd en wel/geen (geregistreerd) partner.

Vaste eigen bijdrage (abonnementstarief)

Vanaf 2020 betaalt u meestal een eigen bijdrage van € 19,00 per maand voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Ongeacht of u één of meerdere voorzieningen heeft, hoe vaak u hiervan gebruik maakt of hoeveel uren ondersteuning u ontvangt. U betaalt in alle gevallen een vast tarief. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Beschermd wonen

De eigen bijdrage voor beschermd wonen is hoger. Beschermd wonen is voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zij wonen in een woning van een zorgaanbieder en wordt er 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning geboden.

Meerdere eigen bijdrage Wmo of Wlz

Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u bijvoorbeeld een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.

Het CAK

Zodra u hulp of ondersteuning krijgt, meldt de gemeente u bij het CAK aan. De gemeente levert hiervoor gegevens van u aan zoals uw adres en burgerlijke staat. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Op de website van het CAK, staat meer informatie over de eigen bijdrage die u betaalt voor hulp en ondersteuning. U kunt het CAK ook bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Voor vragen over de Wmo bel 0800 – 1925 en voor vragen over Beschermd wonen en Wet langdurige zorg (Wlz) bel 0800 – 0087.