Professionals in de Jeugdhulp

Bekijk het calamiteitenprotocol Jeugdhulp van gemeente Den Helder of dien een verzoek in om toewijzing Jeugdhulp.

Bent u een zorgprofessional in de Jeugdhulp voor gemeente Den Helder? Hieronder kunt u een verzoek indienen om toewijzing Jeugdhulp en het calamiteitenprotocol Jeugdhulp bekijken.

Verzoek om toewijzing Jeughulp indienen

Verzoek om toewijzing Jeugdhulp (niet zijnde GGZ)

Verzoek om toewijzing Jeugdhulp GGZ

Calamiteitenprotocol Jeugd

Een calamiteit in de jeugdzorg heeft vaak gevolgen voor personen, politiek, publiciteit en personeel. Diensten en uitvoeringsorganisaties dienen eenduidig en gecoördineerd naar buiten te treden om (verdere) schade aan slachtoffers en hun directe omgeving en het beeld rond de zorg voor de jeugd te voorkomen. De communicatie speelt bij calamiteiten dan ook een cruciale rol. In dit protocol wordt geregeld hoe de gemeente omgaat bij een calamiteit in de jeugdzorg. Het gaat dan vooral om de communicatie naar aanleiding van een calamiteit.

Calamiteitenprotocol Jeugd Den Helder 2016 (pdf)