Meldpunt zorgfraude

Het is belangrijk dat geld dat voor de zorg bedoeld is, hier ook aan wordt besteed. Klopt er iets niet of heeft u een vermoeden van fraude? Meld dit bij de gemeente. Iedereen kan de melding doen, u hoeft de zorg niet zelf te ontvangen.

Wanneer melden?

Als er mogelijk sprake is van fraude bij hulp van een zorgaanbieder die door de gemeente wordt betaald middels de Wmo of de Jeugdwet. Het kan ook gaan over een persoonsgebonden budget (pgb).

Bijvoorbeeld, u vermoedt dat:

 • iemand geen, te weinig of onregelmatig zorg krijgt.
 • de gemaakte afspraken over de zorg niet zijn nagekomen.
 • er meer zorg wordt aangevraagd dan nodig is.
 • de zorg wordt geleverd door ondeskundig personeel.
 • er misbruik wordt gemaakt van zorggeld of gekregen voorzieningen.
 • de kwaliteit van de zorg niet voldoende is.
 • de kwaliteit van de locatie niet voldoende is.

Melden

Melden met DigiD

Melden met eHerkenning

Anoniem melden

Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Wilt u de melding anoniem doen? Dan kunt u melden zonder inloggen.

Animatie over zorgfraude

Bekijk hieronder een filmpje over zorgfraude of bekijk het op Youtube

Wat doet de gemeente met mijn melding?
 • De toezichthouder van de gemeente registreert en onderzoekt uw melding.
 • Op basis van de informatie kan de toezichthouder een onderzoek starten.
 • Als de toezichthouder meer informatie nodig heeft dan neemt hij/zij contact met u op.
 • De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het onderzoek.