Crisis, nummers voor noodsituaties

Telefoonnummers die u kunt bellen bij een crisis in huiselijke kring of uw directe omgeving.

Hieronder vindt u telefoonnummers die u kunt bellen in het geval van een crisis in huiselijke kring of uw directe omgeving. Een crisis is een plotselinge ernstige noodsituatie waarbij de veiligheid van de betrokkenen in gevaar is.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Voor hulp en advies of het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling neemt u contact op met Veilig Thuis: 0800-2000. Meer informatie over Veilig Thuis vindt u op www.vooreenveiligthuis.nl

Jeugd

  • Maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 17.00 uur, bel naar telefoonnummer 14 0223. Het Team Jeugd en Gezin wordt ingeschakeld en onderneemt direct actie.
  • Buiten kantooruren: bel met het Crisisinterventieteam van de Jeugd- en Gezinsbeschermers: 088 – 777 80 00.

GGZ

  • Maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 17.00 uur, bel naar telefoonnummer 14 0223. Het Team Jeugd en Gezin wordt ingeschakeld en onderneemt direct actie.
  • Buiten kantooruren: Bij spoedeisende psychiatrische problemen belt u de huisartsenpost Den Helder: 0223 670470.

Verstandelijke beperking

  • Maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 17.00 uur, bel naar telefoonnummer 14 0223. Het Team Jeugd en Gezin wordt ingeschakeld en onderneemt direct actie.
  • Buiten kantooruren: bel naar Meldpunt Acute Zorg via huisartsenpost Den Helder: 0223 670470.