Uitstroompremie aanvragen

Is uw bijstandsuitkering gestopt omdat u werk heeft gevonden? Dan kunt u misschien een uitstroompremie van € 750,- van de gemeente krijgen. Werkt u weer gedeeltelijk (minimaal 12 uur per week)? Dan kunt u misschien een uitstroompremie van € 300,-  van de gemeente krijgen. 

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft aaneengesloten 12 maanden of langer een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Den Helder
 • uw bijstandsuitkering is gestopt omdat u bent gaan werken. Of u werkt weer gedeeltelijk (minimaal 12 uur per week).
 • u werkt op dit moment langer dan 1 jaar, minimaal 12 uur per week. En u werkt nog steeds.
 • u woont in de gemeente Den Helder als u de premie aanvraagt.
 • u heeft in de drie jaar voordat u begon met werken geen uitstroompremie ontvangen.
 • Bent u 1 jaar aan het werk? Vraag de premie dan binnen 6 maanden aan.

Uitstroompremie aanvragen

 1. download het aanvraagformulier uitstroompremie (pdf).
 2. vul het formulier in
 3. voeg de volgende bijlagen toe:
  • een kopie van een document waarop uw naam en rekeningnummer (IBAN) staat, bijvoorbeeld een kopie van uw bankpas of bankafschrift
  • een kopie van uw laatste arbeidsovereenkomst
 4. stuur het formulier met de bijlagen op naar:

Gemeente Den Helder
team Participatie
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken een brief (beschikking). Daarin staat of u de uitstroompremie krijgt of niet.

Wanneer krijgt u het geld?

Heeft u de brief (beschikking) ontvangen waarin staat dat u de premie krijgt? Dan maakt de gemeente het bedrag binnen 1 week over naar uw rekeningnummer.