Uitkeringsfraude

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u wijzigingen moet doorgeven die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering. Denk hierbij aan extra inkomsten, een verandering in de samenstelling van uw gezin of de aanschaf van dure spullen. U pleegt fraude als u dit niet, onvolledig of te laat doorgeeft. Ook als u dit onbewust doet. Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, vraag dit dan aan uw consulent van team Participatie.

Wijzigingen doorgeven

U moet wijzigingen in uw situatie binnen een week doorgeven aan uw consulent.

Sancties bij fraude

Bij fraude moet u het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarnaast kunt u een boete krijgen. Als u fraude pleegt van meer dan € 50.000,- wordt aangifte gedaan bij de politie en volgt een strafrechtelijk onderzoek.

Fraude melden

Vermoedt u fraude door iemand die een uitkering ontvangt? U kunt dit melden via het e-mailadres: melding-fraude@denhelder.nl. Of via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 08.30 - 14.00 uur).

Wilt u liever anoniem een melding doen? Dan kan ook. Stuur dan een briefje aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van team Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 36 1780 AA Den Helder.

Gegevens

Hoe meer en nauwkeuriger de informatie is die u doorgeeft, hoe groter de kans is dat er maatregelen getroffen kunnen worden. Wat de gemeente graag wil weten is:

  • Namen en adressen van betrokken personen
  • Bij vermoeden van (zwart) werk: gegevens werkgever en eventueel werktijden en vertrektijden
  • Met wie de betrokken persoon samenwoont of zelf regelmatig verblijft
  • De periode hoe lang de betrokkene mogelijke fraudeert
  • Kenteken en omschrijving voertuigen (kleur, merk)

Wat doen we met uw melding?

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw tip om. De toezichthouder onderzoekt of er inderdaad sprake is van fraude.

Anoniem melden

Als u ook uw eigen gegevens aan ons doorgeeft, kan er contact met u worden opgenomen voor meer informatie. U bent niet verplicht om uw gegevens door te geven. U mag ook anoniem een melding doen.