Als u een uitkering heeft

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is een aantal zaken belangrijk om te weten. Bijvoorbeeld wanneer de uitkering en het vakantiegeld betaald worden, of u mag bijverdienen en op vakantie gaan.

Heeft u een uitkering en ander inkomsten?

Heeft u naast uw bijstandsuitkering andere inkomsten? Bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering? Dan moet u iedere maand doorgeven wat uw inkomsten zijn naast de aanvullende bijstandsuitkering. Dit kunt u eenvoudig doorgeven via Mijn Inkomen.

Daarna berekenen we de hoogte van de aanvulling.

Dit betekent dat:

uw inkomen over de maand wordt verrekend met uw uitkering over de maand
januari januari
februari februari
enzovoorts enzovoorts

Het is belangrijk dat u uw inkomensgegevens zoals salarisstrook of uitkeringspecificatie zo snel mogelijk naar ons toestuurt. Dan kunnen we uw inkomensgegevens sneller verwerken. Gebruik daarvoor Mijn Inkomen. Uw uitkering wordt betaald nadat u uw inkomstengegevens van de betreffende maand heeft ingeleverd. 

Bewindvoerders kunnen nog geen gebruik maken van Mijn Inkomen. 

Inkomstenvrijlating

Ontvangt u een bijstandsuitkering en werkt u daarnaast? In sommige gevallen mag u een gedeelte van uw loon houden. Wij trekken dit niet van uw uitkering af. U moet dit aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Iedereen kan de algemene vrijlating voor 6 maanden aanvragen in deze situatie:

 • U bent ouder dan 27 jaar en u ontvangt een bijstanduitkering, IOAW of IOAZ.

U krijgt de vrijlating langer in deze situaties:

 • U bent ouder dan 27 jaar en u ontvangt een uitkering voor een alleenstaande ouder.
 • U kunt niet fulltime werken door medische redenen. Dit moet door de gemeente zijn vastgesteld.
 • Uw werkgever krijgt loonkostensubsidie voor uw werk.

Aanvragen

Vraag de vrijlating aan met het formulier Inkomstenvrijlating aanvragen (pdf).

Vul het formulier in en stuur het op naar:

Wij vragen u in het formulier wanneer u de vrijlating in wilt laten gaan. Vult u daar geen datum in? Dan gaat het in op de eerste dag van de maand dat we uw aanvraag kregen.

Bedrag en duur

U heeft 1 keer recht op inkomstenvrijlating. Hoeveel u mag houden en hoe lang hangt af van uw situatie. 

Situatie Hoe lang? Bedrag Maximum
Voor iedereen ouder dan 27 jaar 6 maanden 25% van uw salaris € 264,- per maand
Met uitkering voor alleenstaande ouder 30 maanden extra 12,5% van uw salaris € 164,73 per maand
Met medische beperking Zolang u medisch beperkt bent 15% van uw salaris € 167,07 per maand
Uw werkgever krijgt loonkostensubsidie, u bent ouder dan 27 jaar 6 maanden extra 15% van uw salaris € 167,07 per maand
Uw werkgever krijgt loonkostensubsidie, u bent  jonger dan 27 jaar 12 maanden 15% van uw salaris € 167,07 per maand

Waar u op moet letten

 • Heeft al inkomsten uit werk als u een uitkering aanvraagt? Dan krijgt u bij de start van uw uitkering geen vrijlating van inkomsten.
 • Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst? De vrijlating kan gevolgen hebben. Vooral voor de huurtoeslag. Uw belastbaar inkomen wordt namelijk hoger.
  Bijvoorbeeld: U krijgt vrijlating voor zes maanden met het maximale bedrag. U ontvangt dan ongeveer € 15,- minder huurtoeslag per maand als u € 500,- huur betaalt. 
  U kunt het beste uw nieuwe inkomen zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Maak ook een proefberekening om in te schatten welke gevolgen de vrijlating voor u heeft. De proefberekening kunt u maken op www.toeslagen.nl. Of bel de BelastingTelefoon (0800) 0543 om de wijziging in uw inkomen door te geven.

Vragen?

U kunt contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De uitkering wordt maandelijks betaald en staat uiterlijk de laatste werkdag van de maand op uw rekening. December is een uitzondering. In december staat de uitkering uiterlijk 24 december op uw rekening.

Heeft u inkomsten naast uw uitkering, zoals werk of een uitkering van het UWV? Dan wordt uw uitkering betaald nadat u uw inkomstengegevens van de betreffende maand heeft ingeleverd. 

Wanneer krijg ik vakantiegeld?

Maandelijks wordt van de uitkering vakantiegeld voor u gereserveerd. Het vakantiegeld wordt elk jaar in de eerste week van juni betaald. Wanneer er beslag ligt op het vakantiegeld, wordt het vakantiegeld uitbetaald naar de beslaglegger (bijvoorbeeld een deurwaarder).

Hoe geef ik een wijziging door?

Is er iets veranderd in uw situatie? Bent u bijvoorbeeld verhuisd? Of is uw bankrekeningnummer veranderd? Geef dit dan door via Mijn inkomen.

Tijdelijk ergens anders verblijven

Wanneer u tijdelijk ergens anders verblijft, moet u dit vóóraf schriftelijk doorgeven aan uw consulent van team Participatie. Dan kan uw consulent hiermee rekening houden bij oproepen of verzoek om informatie. De reden van uw tijdelijke verblijf elders maakt niet uit. Dit kan bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek, een opname in een ziekenhuis of verzorging van een persoon zijn. Als u naar het buitenland gaat, moet u ook vóór uw vertrek een kopie van uw tickets of andere reisbevestiging inleveren.

U kunt de informatie over uw verblijf online doorgeven met Mijn Inkomen. Hieronder leest u hoe u het werkt.

Inloggen op Mijn Inkomen met DigiD

Om uw gegevens te bekijken, moet u altijd inloggen met DigiD.  Bekijk een uitleg over DigiD. Nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen.

Gegevens inzien en aanvullen

‘Mijn Inkomen’ is een website van de gemeente Den Helder voor mensen met een uitkering en/of bijzondere bijstand. Hier kunt u het volgende doen:

 • Uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen
 • Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties bekijken
 • Uw opgebouwde vakantiegeld bekijken
 • Betalingen bekijken
 • Verblijf in buitenland doorgeven
 • Veranderingen in uw situatie doorgeven, zoals een verhuizing of vertrek van een medebewoner
 • Verandering van uw bankrekeningnummer doorgeven
 • Inkomstenverklaringen en salarisstroken doorgeven
 • Uw gegevens tot zes jaar terug bekijken

Lukt het u niet via Mijn Inkomen?

U kunt de informatie over uw verblijf ook doorgeven met een door u zelfgeschreven brief of per mail naar team.participatie@denhelder.nl. Wanneer u langer dan 28 dagen in een kalenderjaar in het buitenland verblijft heeft u geen recht meer op bijstand. Uw uitkering wordt dan beëindigd.

Werk zoeken

Als u een uitkering ontvangt, is het uitgangspunt dat dit zo kort mogelijk is en dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig uw inkomen kunt verdienen. U bent daarom verplicht om er alles aan te doen om werk te krijgen. De gemeente controleert hierop, maar kan u ook helpen bij het vinden van werk.