Vergoeding voor sport

Heeft u een laag inkomen? En heeft u kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud? Dan kunt u soms de kosten voor een sport vergoed krijgen. Bijvoorbeeld de contributie of sportkleding. Dit wordt betaald uit het Jeugdsportfonds (JSF).

Aanvragen via tussenpersoon

U kunt de vergoeding niet zelf aanvragen. Een leraar, hulpverlener of medewerker van een instelling kan de vergoeding voor u aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met een tussenpersoon.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Den Helder
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm
  • Uw kind is 4 tot en met 17 jaar oud. Zwemles wordt vergoed vanaf 6 jaar.

Hoogte vergoeding

De vergoeding is maximaal € 300,- per kind per jaar. Voor zwemles is de vergoeding maximaal € 300,- per kind per jaar.

U krijgt zelf geen geld. Het geld wordt betaald aan de sportvereniging.

Na de aanvraag

U hoort van de tussenpersoon of u de vergoeding krijgt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Jeugdsportfonds.