Vergoeding voor buitenschoolse activiteiten

Heeft u een laag inkomen? En heeft u kinderen tussen 4 en 18 jaar oud? Dan kunt u soms de kosten van buitenschoolse activiteiten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld de kosten voor een schoolreisje, excursie of muziekles. Dit wordt dan betaald uit het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC).

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Den Helder
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm
  • Uw kinderen zijn tussen de 4 en 18 jaar oud

Meer informatie vindt u op www.jocdenhelder.nl.

Aanvragen via tussenpersoon

U kunt de vergoeding niet zelf aanvragen. Alleen een tussenpersoon kan de vergoeding voor u aanvragen. De tussenpersoon is bijvoorbeeld een leraar, hulpverlener of medewerker van een instelling. Neem voor meer informatie contact op met een tussenpersoon.

Na de aanvraag

U hoort van de tussenpersoon of u de vergoeding krijgt.

Hoogte vergoeding

De vergoeding is maximaal € 225,- per kind per jaar. U krijgt zelf geen geld. Het geld wordt betaald aan de instelling die de kosten maakt. Bijvoorbeeld de school of muziekschool.

Meer informatie

Het JOC is niet bereikbaar voor vragen van ouders.