Studietoeslag voor studenten met beperking

Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag.

 • De hoogte van de studietoeslag hangt af van je leeftijd.
 • Iedere vorm van inkomen uit werk zorgt dat je recht op studietoeslag stopt, ook als je in de vakantieperiode werkt.
 • Een stagevergoeding wordt niet gezien als inkomsten, tot een maximum van € 180 per maand. Het meerdere wordt gekort.
 • Er wordt niet naar je vermogen gekeken.

Wie heeft er recht op?

Je kunt een studietoeslag krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS), en
 • Je bent door een beperking langdurig niet in staat om naast je studie te werken, en
 • Je hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

De gemeente bepaalt of je recht hebt op de studietoeslag en kan hiervoor een medisch advies vragen.

Hoe hoog is de studietoeslag?

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende nettobedragen per maand per leeftijd:

Leeftijd Nettobedrag per maand
15 jaar € 105,84
16 jaar € 121,71
17 jaar € 139,35
18 jaar € 176,40
19 jaar € 211,67
20 jaar € 282,23
21 jaar of ouder

€ 352,80

Loop je stage? Dan mag je naast de studietoeslag een stagevergoeding tot € 211,67 per maand houden. Is je stagevergoeding hoger? Dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de studietoeslag.

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je een aanvraag doen met het Aanvraagformulier studietoeslag (pdf).

Bij het aanvraagformulier moet je de volgende bijlagen meesturen:

 • kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs). Tip: maak een veilige kopie met de Kopie-ID app van de Rijksoverheid;
 • toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van je studiefinanciering (WSF of WTOS);
 • inschrijfbewijs van jouw opleiding;
 • deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van het UWV of van de arts) waarin staat waarom je niet kunt werken naast je studie. Heb je geen deskundigenverklaring of is deze onvoldoende? Dan kan de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is, nemen we contact met je op.
 • eventueel: stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

Stuur de documenten op naar e- mailadres team.participatie@denhelder.nl.

Of per post naar:

Gemeente Den Helder
team Participatie
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder