Ondersteuning na problemen met de kinderopvangtoeslag

Bent u als ouder of kind getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u via de gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor u (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en uw gezin, op verschillende gebieden. Zoals zorg, gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij uw situatie.

Wat is brede ondersteuning?

Brede ondersteuning is dus hulp. Hulp op allerlei onderdelen van je leven. Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar u steun bij kunt gebruiken en wat u nodig heeft. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is.

 • Misschien is die hulp uitleg over zaken die u ingewikkeld vindt. Of hulp bij zaken waar u heel erg tegenop ziet. Bijvoorbeeld zaken op een rijtje zetten en overzicht over uw geld en geldzaken krijgen.
 • Het kan ook zijn dat u aich ergens zorgen over maakt en u graag wilt dat iemand met meedenkt. En u de weg wijst naar de juiste hulp. Hulp om uw thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, of bij gezondheidsproblemen. De hulp kan voor u zijn, voor uw kinderen of voor het hele gezin.
 • Wanneer u het fijn vindt, kan onze medewerker vanuit de gemeente bij gesprekken zijn die u met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft. Die gesprekken gaan vaak over de beoordeling van uw financiële compensatie en schade. Onze medewerker kan ook helpen bij het indienen van uw private schulden.
 • Heeft u specialistische hulp nodig, zoals van een psycholoog? Dan is het goed om ook dat te bespreken met onze medewerker. Ook daar kunnen we u bij helpen.
 • Soms heb je ook hulp in of rond het huis nodig. Zoals onderhoud dat u eerder niet kon doen door je problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook dat kunt u met de medewerker bespreken. Samen kijken jullie wat in uw geval passende hulp is.
Plan van aanpak

De medewerker van de gemeente houdt overzicht over de hulp aan u en uw gezin, en houdt contact om met u te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. U krijgt dit plan ook mee naar huis. Zo kunt u nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heeft u vragen? Dan kunt u ook die altijd aan de medewerker stellen.

Met wie heeft u contact bij onze gemeente?

In onze gemeente werkt een team van medewerkers die veel weten over de toeslagenaffaire en over de hulp die geboden kan worden. Zij hebben al heel veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en ze weten precies hoe het herstelproces van UHT eruitziet. Ze denken graag met u mee over hoe uw leven weer op de rit kan komen. En u mag ze alles vragen.

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 14.00 uur). Vraag naar team Schuldhulpverlening voor ondersteuning kinderopvangaffaire. Mailen kan ook naar teamschuldhulpverlening@denhelder.nl

Wat kunnen we voor u doen?

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Spuk een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar uw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. De Spuk (Specifieke Uitkering) is een speciale beleidsregeling waarmee de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren. In dit geval de brede ondersteuning (hulp) aan ouders en kinderen.

De gemeente geeft geen hele inboedels aan ouders. Ook verstrekt de gemeente niet zomaar elektrische fietsen aan het hele gezin van aangemelde of gedupeerde ouders. Wat de gemeente wel doet, is de hulp bieden die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. In sommige situaties is het dan nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht waarop je je als ouder kunt beroepen.

Waar heeft u dan wél recht op?
 • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning;
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Je gemeente helpt je daarbij ruimhartig
 • Welke hulp voor u het meest passend is en wordt gegeven, bespreekt u met de gemeente. Samen kijken we wat mogelijk is.
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met de gemeente hebt gemaakt over de hulp die u nodig heeft;
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend.
 • Het geld dat u vanuit UHT heeft gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp u nodig heeft voor een nieuwe start;
 • Blijkt na toetsing door UHT dat u volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier kunnen helpen, via het reguliere hulptraject van de gemeente.
Meer over de Spuk

U kunt aan de Spuk geen rechten ontlenen, of een beroep doen op geld of middelen via de Spuk. Alle ouders die zich hebben aangemeld omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een het plan van aanpak. De Spuk speelt geen rol bij het bepalen van de hulp die u of uw gezin nodig hebben. Dat bespreekt u samen met de gemeente. Wat u nodig heeft om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.