Belastingen

Informatie over de belastingen van de gemeente Den Helder vindt u op de website van Cocensus. Ook kunt u terecht met vragen of bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Naar de website van Cocensus

Veelgestelde vragen over gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen over gemeentelijke belastingen. Op de website van Cocensus vindt u meer veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is de WOZ- waarde van mijn woning?

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen bekijken. Vul bij locatie uw adres in en rechts verschijnt de berekende WOZ-waarde.

Kan ik mijn rekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen?

In het digitaal loket van Cocensus kunt u uw rekeningnummer wijzigen.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen?

Voor de mogelijkheden van uitstel van betaling kunt u contact opnemen met afdeling Invordering van Cocensus. Bel naar telefoonnummer (023) 55 63 400 en kies 1 (maandag tot en met vrijdag 9.00 - 13.00 uur).

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

Alleen voor de afvalstoffenheffing kunt u om kwijtschelding vragen. In het digitaal loket van Cocensus kunt u kwijtschelding digitaal aanvragen.

U kunt ook kwijtschelding aanvragen met het aanvraagformulier dat u bij het aanslagbiljet heeft gekregen. Heeft u dit formulier niet? Stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer (BSN). Vul het aanvraagformulier voor kwijtschelding in en stuur het ondertekend naar:

de Ontvanger Belastingen
Postbus 16
1960 AA Heemskerk

Om het formulier in behandeling te nemen moet het binnen 4 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet in ons bezit zijn.  Na ontvangst van het formulier wordt beoordeeld of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. In de tussenliggende tijd ontvangt u uitstel van betaling.

Ik ben verhuisd. Moet ik nu de volledige aanslag betalen?

Als u in de loop van dit jaar verhuist en/of uw woning verkoopt, heeft dit voor de aanslag OZB geen gevolgen. Als gebruiker van de woning heeft u geen aanslag OZB ontvangen. Bent u de eigenaar, dan heeft u wel een aanslag voor de eigenarenbelasting ontvangen. Verkoop in de loop van het jaar kan niet tot een vermindering van de aanslag leiden, omdat voor de OZB de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is (peildatum heffing). Bij verkoop wordt door de notaris een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag OZB-eigenaren met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

Hoe maak ik bezwaar tegen mijn WOZ-beschikking?

Maak eerst een belafspraak met de taxateur via het digitaal loket van Cocensus of via het Klant Contact Centrum via 023 - 5563500. De taxateur kijkt samen met u naar de WOZ-waarde. Als blijkt dat die niet juist is, dan wordt het direct aangepast. Hierdoor is officieel bezwaar maken niet eens meer nodig.

Digitaal bezwaar maken

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u bezwaar indienen. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en tegen één of meer aan u opgelegde aanslagen. U moet dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet doen. Na verzending krijgt u via e-mail een ontvangstbevestiging.

Bezwaar maken met reactieformulier

Bij het aanslagbiljet zit een reactieformulier waarmee u op eenvoudige wijze bezwaar kunt maken. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en tegen één of meer aan u opgelegde aanslagen. Als u bezwaar wilt maken dan moet u het reactieformulier binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ingevuld en ondertekend terugsturen naar de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA te Heemskerk.

Bezwaar maken per brief

U kunt ook met een brief bezwaar indienen. Stuur dit bezwaarschrift aan de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA te Heemskerk. U moet dit binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet doen. Voor de administratieve verwerking verzoeken we u om het reactieformulier ook mee te sturen.

Wanneer moet ik mijn bezwaar uiterlijk indienen?

U moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uw bezwaarschift indienen. Als u het later indient, wordt het niet in behandeling genomen. Dit is in de wet zo geregeld. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u beroep instellen tegen de niet-ontvankelijkheid en niet tegen de uitkomst van de ambtshalve behandeling.