Gedenkteken plaatsen

Wilt u een gedenkteken, grafsteen of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal dient de steenhouwer de schriftelijke aanvraag in voor deze vergunning.

Wilt u gedenktekens plaatsen voor verkeersslachtoffers of slachtoffers van zinloos geweld? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar niet altijd. Informeer hiernaar bij de gemeente via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur).

Gedenktekens plaatsen na een begrafenis

U hoeft de vergunning om het gedenkteken te plaatsen niet zelf aan te vragen. De steenhouwer kan dit ook doen. Ook loopt hij namens u de aanvraagprocedure door. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte. Wilt u zelf een aanvraag indienen, vraag dan bij de gemeente hoe u dit het beste kunt doen.

Hebt u de vergunning gekregen en is het gedenkteken geplaatst? De gemeente kan dan achteraf controleren of het gedenkteken is geplaatst volgens de verleende vergunning. De steenhouwer moet de gemeente vooraf informeren wanneer de gedenksteen wordt geplaatst.

Gedenkteken in het openbaar plaatsen

Wilt u een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld herdenken door een gedenkteken op een openbare plek te plaatsen? U hebt dan toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap. Informeer bij de gemeente wie dit is.

U mag het gedenkteken alleen plaatsen op een plek waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

Wat heb ik nodig?

Meestal moet u bij de schriftelijke vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken bij een graf een foto of tekening van het gedenkteken meesturen. Vermeld hierbij de afmetingen en de te gebruiken materialen.