Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden, dan regelt meestal de uitvaartorganisatie de aangifte van overlijden. De aangifte moet in de gemeente van overlijden gebeuren. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden. Een uitvaartondernemer kan online aangifte doen. Een nabestaande kan aangifte doen in het stadhuis.

Online aangifte

Bent u een uitvaartondernemer? Dan kunt u de aangifte van overlijden online doen. Dat gaat als volgt:

 • U logt in met Eherkenning (niveau 2+).
 • U vult de gegevens over de overledene en de uitvaart in.
 • U vraagt de documenten aan die u nodig heeft en rekent deze direct met ons af.
 • Na ontvangst van uw digitale aangifte sturen wij u de documenten zo snel mogelijk toe.

Aangifte van overlijden met eHerkenning

Aangifte in het stadhuis

Voor aangifte van overlijden in het stadhuis maakt u eerst een afspraak. Bel voor een afspraak naar 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Meenemen

 • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin zit een verklaring waarin de geneeskundige de oorzaak van overlijden vermeldt).
 • Bij een natuurlijke dood: een verklaring van overlijden (afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer)
 • Bij een onnatuurlijke dood: verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis (afgegeven door de Officier van Justitie).
 • Als uitstel van crematie of begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar (afgegeven door een geneeskundige).
 • Als de overledene in de wilsbeschikking heeft opgenomen dat het lichaam ter beschikking van de wetenschap wordt gesteld: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding.
 • Als u dat wenst: het trouwboekje om de datum van overlijden in op te nemen.
 • Bij overlijden in het buitenland: de officiële stukken uit het buitenland.

De uitvaartondernemer moet ook de volgende documenten meenemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de uitvaartondernemer
Kosten

Geen

Uitzonderingen
 • Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. Er is dan toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit uitstel.
   
 • Overlijdt iemand die geregistreerd staat in Nederland tijdens een zee- of luchtreis in een boot of vliegtuig? De gezagvoerder is dan verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van de akte te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.
   
 • Overlijdt iemand in het buitenland, dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom vooraf contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur)