Ontheffing sluitingsuur en schenktijden

Voor een sportkantine, buurthuis of sociaal culturele instelling kan voor bijzondere gelegenheden een ontheffing worden aangevraagd om na 00.00 uur open te blijven en eventueel alcohol te schenken.

Kosten

  • elke dag waarvoor de ontheffing geldt: € 73,10
  • als de ontheffing wordt verleend voor langere tijd: € 478,75

Direct regelen

Ontheffing aanvragen met eHerkenning

Ontheffing aanvragen zonder inloggen