Klein evenement melden

Een klein evenement, zoals een straatfeest of buurtbarbecue, hoeft u alleen te melden. Voor een groot evenement moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Vergunning of melding

Een evenement melden is voldoende bij de volgende voorwaarden:

  • Er zijn minder dan 75 mensen aanwezig.
  • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 23.00 uur;
  • Het evenement vindt niet plaats op wegen, fietspaden of parkeerplaatsen.
  • Brandweer, ambulance en politie hebben vrije doorgang.
  • Objecten (bijvoorbeeld springkussen of podium) zijn kleiner dan 10 m2.
  • Er is een organisator aanwezig.

In andere gevallen moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Op tijd melden

Doe de melding minimaal 10 werkdagen van tevoren.

Nodig voor de aanvraag

  • Gegevens over het evenement, zoals datum, plaats en bezoekers.
  • Een situatietekening van het evenemententerrein (ingetekend 1:1000).
  • Als dat nodig is: toestemming zakelijk gerechtigde van het te gebruiken terrein.

Melding niet mogelijk

Op dit moment is het niet mogelijk een melding in te dienen voor een klein evenement. De reden hiervoor zijn de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Hiervoor moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden of een evenement doorgang kan vinden.

Bent u van plan een klein evenement te organiseren? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Naomy ’t Sas: n.t.sas@denhelder.nl.