Evenementensubsidie

Organiseert u volgend jaar een evenement of publieksactiviteit in Den Helder? Dan kunt u bij de gemeente dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen. Is uw organisatie verplicht achteraf documenten in te dienen of op een andere manier verantwoording in te dienen? Dien dan op tijd een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Aanvragen

Organiseert u volgend jaar een evenement of publieksactiviteit in Den Helder? Dan kunt u bij de gemeente dit jaar vóór 1 oktober subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Een aanvraag voor evenementensubsidie moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag voor de subsidie voor volgend jaar moet dit jaar uiterlijk 30 september ingediend worden.
 • De organisatie die subsidie aanvraagt heeft niet als doel winst te maken (heeft geen winstoogmerk).
 • De activiteiten moeten een openbaar karakter hebben. Dit betekent niet dat het gratis toegankelijk moet zijn.
 • Het evenement of de publieksactiviteit moeten zich (in overwegende mate) richten op of ten goede komen aan Den Helder of de bewoners.
 • De organisatie moet als rechtspersoon zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Nodig bij het aanvragen

U heeft het volgende nodig bij het aanvragen van de evenementensubsidie:

 • Het Kamer van Koophandelnummer van de organisatie.
 • Een beschrijving van het evenement of activiteit (het programma of draaiboek).
 • Een overzicht van het bestuur van de organisatie.
 • Een sluitende en overzichtelijke begroting van het evenement of publieksactiviteit.
 • Een promotieplan.

Beoordeling en verdeling

Burgemeester en wethouders verdelen ieder jaar het beschikbare evenementengeld. De (externe) adviesraad Citymarketing adviseert het college over de aanvragen.

Evenementen en publieksactiviteiten

Evenementen richten zich op een relatief groot publiek of hebben een regionale of (inter)nationale uitstraling.

Publieksactiviteiten zijn gericht op Helders publiek of een specifieke doelgroep en hebben (sub)lokale uitstraling.

Voor het aanvragen van subsidie voor een evenement of publieksactiviteit gelden verschillende criteria. Aan de hand van de criteria kunnen aanvragers punten verdienen. Hoe meer punten, hoe groter de kans op subsidie. Een aanvraag die aansluit bij de onderwerpen maritiem, techniek en energie, krijgt extra punten.

Handig om te weten

Evenementenvergunning

Als u een groot evenement organiseert, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Meer informatie over de nieuwe regels voor evenementenvergunningen vindt u op de pagina evenement organiseren.

Meer informatie

Bel voor meer informatie naar mevrouw M. Laan, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Direct regelen

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder inloggen

Verzoek tot vaststelling

 Moet u volgens de subsidievoorwaarden in de subsidieverleningsbrief na afloop van het evenement  een verantwoording indienen bij de gemeente? Dien dan op tijd een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. De gemeente controleert dan of de stichting de subsidie terecht heeft gekregen. De penningmeester, voorzitter of secretaris van de stichting moet de verantwoording indienen.

Nodig bij het indienen

U heeft het volgende nodig bij het indienen van de verantwoording:

 • Financiële afrekening van het evenement of de activiteit (begroting aangevuld met werkelijke cijfers)
 • Een toelichting op op de financiële afrekening
 • Een beknopt en overzichtelijk verslag van het evenement
 • Andere documenten die u volgens de subsidieverleningsbrief moet indienen

Direct regelen

Verzoek indienen met DigiD

Verzoek indienen met eHerkenning

Verzoek indienen zonder inloggen